Becikowe - komu przysługuje, jak się ubiegać

rbrys  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu narodzenia się dziecka. Wysokość becikowego to 1000zł na jedno urodzone dziecko.

Komu przysługuje becikowe?

Becikowe przysługuje ojcu, matce lub prawnemu opiekunowi dziecka.

Od 1 listopada 2009 zmieniają się warunki przyznania becikowego - warunkiem jego otrzymania będzie zaświadczenie, że matka była pod opieką lekarza najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do samego porodu, tzn. odbyła przynajmniej jedną wizytę w każdym trymestrze ciąży.

Wypłata becikowego nie jest obecnie uzależniona od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodziców.

Gdzie ubiegać się o wypłatę becikowego?

O wypłatę becikowego należy ubiegać się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej składając stosowny wniosek.

Kiedy złożyć wniosek o wypłatę becikowego?

Najważniejszy termin to czas na złożenie wniosku o wypłatę becikowego po narodzeniu dziecka - mamy na to 12 miesięcy.

Wnioski złożone po tym terminie są pozostawiane do rozpatrzenia.

Jak złożyć wniosek o wypłatę becikowego?

Do wypłaty becikowego konieczne jest złożenie następujących dokumentów w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej:

  • wniosek o wypłatę becikowego
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka
  • oświadczenie o braku skorzystania z becikowego dla dziecka złożone przez wszystkie uprawnione osoby
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby, która ubiega się o wypłatę becikowego.

Jeżeli chcemy otrzymać becikowe przelewem na konto, powinniśmy wcześniej przygotować numer swojego konta i zawrzeć go we wniosku o wypłatę becikowego.

Becikowe możemy także odebrać w gotówce po rozpatrzeniu wniosku w terminie wskazanym przez właściwy urząd.

 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz: