Jak zrobić prawo jazdy kat. A?

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Uprawnienia wynikające z posiadania prawa jazdy kat. A

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW.

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym) oraz motocyklem z przyczepką motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

Wymagania wiekowe na prawo jazdy kat. A

Dla kategorii A1 - 16 lat

Dla kategorii A - 18 lat

Dotyczy momentu, w którym zdaje się egzamin (sam kurs można rozpocząć wcześniej). Przystąpienie do egzaminu osoby, która nie ukończyła 18 lat uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Prawo jazdy kat. A może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • odbyła wymagane szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Prawo jazdy kat. A nie może być wydane osobie:

 • u której w wyniku badania przeprowadzonego przez psychiatrę lub specjalistę psychoterapii uzależnień stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub podobnie działającego środka;
 • w stosunku do której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Badanie lekarskie

Przed przystąpieniem do kursu należy przejść badania (ogólne stanu zdrowia, wzroku, słuchu i równowagi), które określą czy nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne. Na badania lekarskie kieruje Ośrodek, w którym ma odbywać się kurs na prawo jazdy.

Następnie lekarz wystawia orzeczenie bezterminowe bądź terminowe o braku przeciwwskazań - w przypadku ich wykrycia może go nie wystawić.

Przebieg kursu na prawo jazdy kat. A

Liczba godzin zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż 30. W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii, liczba godzin zajęć teoretycznych dla kategorii prawa jazdy A1 i A ulega zmniejszeniu o 10 godzin.

Po zakończeniu kursu teoretycznego można wsiąść na motocykl i zacząć kurs praktyczny. Liczba zajęć nie może być mniejsza niż 20. Kurs praktyczny obejmuje zajęcia na placu manewrowym i w ruchu drogowym. W zakresie kat. A liczba godzin zajęć praktycznych ulega zmniejszeniu o 10, jeśli osoba posiada już prawo jazdy kat. A1.

Po zakończeniu kursu otrzymuje się "Zaświadczenie o ukończeniu kursu", które jest jednym z dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o prawo jazdy kat. A w WORD.

Egzamin na prawo jazdy kat. A

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego, trzeba zdać egzamin wewnętrzny w ośrodku, który ma na celu sprawdzenie i ocenę umiejętności kandydata.

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego należy udać się z zaświadczeniem uzyskanym w Ośrodku Szkolenia Kierowców do WORD. Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania. Egzaminy teoretyczne przeprowadzane są w systemie komputerowym a w szczególnych przypadkach w formie ustnej lub pisemnego testu.

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowym i w ruchu drogowym zadań zgodnie z techniką kierowania pojazdem i określonymi kryteriami.

Po zdanym egzaminie należy udać się do Wydziału Komunikacji i uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy, na odbiór którego czeka się zwykle do 4 tygodni.

Ważne!

Ci, którzy zastanawiają się nad zrobieniem prawa jazdy kat. A powinni się pospieszyć. Od 19 stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Od tego dnia wydawane będą prawa jazdy ze zmodernizowanymi kategoriami: AM, A1, A2, A i B1 (dotyczącej quadów).

Minimalny wiek na prawo poszczególnych kategorii będzie wynosił:

 • AM - 14 lat
 • A1 - 16 lat
 • A2 - 18 lat
 • A (jeśli osoba od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2) - 20 lat
 • A (jeśli osoba nie posiada od co najmniej 2 lat prawa jazdy kat. A2) - 24 lata
 • Dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (jeśli osoba posiada prawo jazdy kat. A) - 21 lat

Prawo jazdy kat. AM, A1, A2 i A będzie wydawane na okres 15 lat albo krótszy wynikający z orzeczenia lekarskiego.

Każdy, kto zacznie kurs przed wejściem zmian, skończy go na starych zasadach.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~zaintersowana | 2011-11-21 00:18
Hmm.. to jak to jest? Jest już listopad. Co zrobić żeby zdawac prawo jazdy kat.A na starych zasadach i uzyskac je beterminowo? Jest jakaś opcja? Czy te zmiany dotyczą tylko kat B. a kat.A zmienia się (jak jest napisane wyzej) dopiero w 2013 roku??
Help!