Jak pisać cv?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Skrót cv pochodzi od łacińskiego curriculum vitae i oznacza przebieg życia. Jest to forma życiorysu zawodowego, którego zadaniem jest zachęcenie czytających go osób do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. CV powinno być pisane komputerowo, czytelną czcionką i drukowane na białym papierze w formacie A4 a informacje w nim zawarte mają dostarczyć pracodawcy istotnych danych na nasz temat. Jak więc prawidłowo pisać cv?

Należy zacząć od ułożenia schematu czyli poszczególnych punktów, według których będziemy uzupełniać dane. Należą do nich:

Dane osobowe

Ten punkt powinien zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Datę urodzenia
 • Miejsce zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail 

Wykształcenie

Ukończone szkoły wymieniamy chronologcznie ale począwszy od najmłodszych lat. Nie umieszczamy informacji o szkole podstawowej ani też średniej, jeśli mamy ukończone studia. Fakt ukończenia wyższej(ych) uczelni powinniśmy opisać następująco:

 • Nazwa uczelni, wydział, kierunek i ewentualnie specjalność (jeśli ma to jakiś związek ze stanowiskiem, możemy wpisać temat pracy dyplomowej)
 • Data ukończenia studiów lub ewentualnie planowany termin obrony
 • Następnie ukończone kursy i szkolenia
 • Na koniec praktyki szkolne (gdzie, kiedy i w jakim charakterze odbyte)

Doświadczenie zawodowe

W tym punkcie zachowujemy podobną chronologię jak powyżej. Powinniśmy uwzględnić następujące dane:

 • Nazwę firmy
 • Zajmowane stanowisko
 • Krótki opis obowiązków i osiągnięć
 • Datę rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia pracy

Dodatkowa działalność

Na tym etapie możemy pochwalić się np.: działalnością na rzecz różnych organizacji czy stowarzyszeń a także uczestnictwem w konkursach

Umiejętności i kwalifikacje

Są ważnym elementem życiorysu zawodowego. Tutaj powinny znaleźć się informacje dotyczące:

 • Języków obcych - stopnia znajomości w mowie i piśmie oraz uzyskanych certyfikatów lub dyplomów
 • Obsługi komputera - czyli programów jakie potrafimy obsługiwać
 • Prawa jazdy - posiadanych kategorii
 • Dodatkowych uprawnień np.: pedagogicznych, geodezyjnych, itp
 • Wskazane umiejętności powinny odzwierciedlać charakter pracy na stanowisku, o które się ubiegamy.

Zainteresowania

Jeśli chcemy zrobić dobre wrażenie na przyszłym pracodawcy możemy również wypunktować nasze zainteresowania i hobby. Należy jednak pamiętać, aby podane informacje nie odbiegały od rzeczywistości, bo rozmówca może zechcieć wymienić z nami poglądy na dany temat.

Warto zapamiętać:

Pracodawca nie ma prawa wymagać od nas informacji dotyczących naszego stanu cywilnego, faktu posiadania dzieci, pochodzenia społecznego, wyznawanej religii.

Jeśli do cv ma być dołączone zdjęcie, umieszczamy je w prawym górnym rogu. Doszywamy je zszywaczem lub skanujemy i drukujemy wraz z dokumentem. Zdjęcie powinno być formatu legitymacyjnego.

W stopce cv powinna znaleźć się klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, która brzmi: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)".

Dodatkowe wskazówki:

 • W cv niedopuszczalne są błędy ortograficzne, stylistyczne i literówki.
 • Zachowujemy wyraźny podział tematyczny i wytłuszczamy najważniejsze informacje.
 • Unikamy ogólnikowych informacji, umieszczania nieprawdziwych danych, opisywania problemów rodzinnych a także przechwalania się. 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz: