Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Poradopedia.pl  |   |  + 2  |  Ocena: (głosy: 0)

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 - w tym czasie przysługuje nam bezwzględne prawo do odpoczynku. Zakłócanie spokoju nocnego jest wykroczeniem, za które można być pociągniętym do odpowiedzialności.

Ciszę nocną mogą zakłócać sąsiedzi mieszkający za ścianą albo ich zwierzęta (głównie psy), a także imprezowicze wracający nad ranem do domów. Jeśli jest to jednorazowa sytuacja, w przypadku sąsiada najlepiej udać się do niego i zwrócić mu uwagę. A gdy to nie pomoże, następnym razem można zawiadomić Policję lub Straż Miejską.

Za zakłócanie ciszy nocnej grozi:

  1. Areszt w wymiarze od 5 do 30 dni.
  2. Kara ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca.
  3. Kara grzywny - maksymalnie do 5 tysięcy zł.

Kiedy chodzi o wykroczenie polegające na zakłócaniu ciszy nocnej, policjant lub strażnik miejski zamiast mandatu karnego czy skierowania do sądu wniosku o ukaranie, może zastosować naganę. Funkcjonariusz może to zrobić wówczas gdy uzna, że jest to wystarczający środek karny do wdrożenia poszanowania prawa.

Jeśli policjant nałoży mandat karny za zakłócanie ciszy nocnej, a sprawca go nie przyjmie, zostanie sporządzony wniosek do sądu rejonowego o ukaranie. Przed sądem można korzystać z pomocy prawnika i bronić się, szczególnie jeśli nie było możliwości wyjaśnienia funkcjonariuszowi powodów popełnienia wykroczenia.

Sąd wymierzając karę bierze pod uwagę następujące okoliczności łagodzące:

  • działanie sprawcy wykroczenia spowodowane ciężkimi warunkami rodzinnymi lub osobistymi;
  • działanie pod wpływem uzasadnionego silnego wzburzenia;
  • działanie z usprawiedliwionych okolicznościami powodów zasługujących na uwzględnienie;
  • dotychczasowy tryb życia sprawcy wykroczenia.

Są bierze pod uwagę również okoliczności obciążające sprawcę, zwłaszcza jeśli cisza nocna została zakłócona:

  • na skutek działania pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnych substancji;
  • w okolicznościach wskazujących na to, że czyn miał charakter chuligański - umyślne godzenie w porządek lub spokój publiczny;
  • w przypadku pomocnictwa lub podżegania do zakłócania ciszy nocnej.

Policja często interweniuje również w przypadku, gdy odpoczynek nocny zakłócają psy. Obowiązki w zakresie utrzymania pupila obciążają jego właściciela - za uporczywe szczekanie lub wycie zwierzęcia można otrzymać mandat, ale równie dobrze sprawa może trafić do sądu. W drodze obrony należy wykazać, że wobec psa zastosowano właściwe środki ostrożności, a jego zachowanie spowodowane było np.: hałasami dobiegającymi zza ściany, z ulicy, itp.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 2