Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Sąd określa rozwód jako zupełny i trwały rozpad pożycia czyli zerwanie więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i materialnej. Orzeczenie o rozwodzie następuje na żądanie małżonka - wówczas każda z rozwiedzionych stron może poukładać sobie życie na nowo. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy rozwód dotyka także dzieci. Jak więc przygotować się do procesu?

1. Pozew o rozwód

Pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania powoda i podać w nim następujące informacje:

  • dokładne dane dotyczące obu stron (imiona i nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, rodzaj wykonywanych zawodów, itp.);
  • określone żądania np.: rozwiązanie małżeństwa z czyjejś winy lub bez orzekania o winie, zasądzenie alimentów na rzecz dzieci i/lub na rzecz małżonka, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, itp;
  • w razie żądania przesłuchania świadków (w przypadku orzekania o winie) należy podać ich imiona i nazwiska oraz aktualne adresy zamieszkania. Ponadto musi być określona okoliczność na jaką mają być przesłuchiwani;
  • uzasadnienie złożenia pozwu czyli m.in.: dlaczego się rozwodzimy, w jakiej sytuacji materialnej jesteśmy i czego się domagamy (np.: biorąc pod uwagę potrzeby dzieci). W przypadku posiadania dzieci należy podać ich liczbę, wiek i płeć.

Jeśli pozew składamy w Sądzie na biurze podawczym, na jednej z kopii powinniśmy mieć poświadczony fakt złożenia dokumentów, jeśli zaś wysyłamy drogą pocztową to tylko listem poleconym. Kopia pozwu powinna zawierać komplet załączników.

2. Załączniki do pozwu

Wraz z pozwem należy złożyć odpowiednie załączniki, m.in.:

  • akt małżeństwa
  • akty urodzenia dzieci
  • zaświadczenia o osiąganych dochodach
  • odpis pozwu

3. Koszty i opłaty sądowe

Od pozwu pobierany jest wpis tymczasowy, którego wysokość ustala się biorąc pod uwagę sytuację majątkową powoda. Opłacenie wpisu tymczasowego pozwala nadać bieg sprawie rozwodowej. Natomiast wysokość wpisu ostatecznego uzależniona jest od stanu majątkowego obu stron, jeśli rozwód zostaje orzeczony bez orzekania o winie jednego z małżonków, to on powinien ponieść koszty. Chyba że strony wnioskują o inny sposób poniesienia kosztów.

Oprócz tego Sąd bierze pod uwagę długość trwania sprawy, sporządzenie opinii przez biegłych a także wynagrodzenie dla adwokata przyznanego z urzędu (jeśli któraś ze stron się na niego zdecyduje) i inne dodatkowe opłaty sądowe. Opłaty są zależne od wysokości osiąganych dochodów.

4. Podział majątku

Wniosek najlepiej złożyć po zakończeniu sprawy rozwodowej. Oczywiście można to zrobić w trakcie rozwodu, ale wydanie wyroku przez Sąd może znacznie odwlec się w czasie.

Podstawa prawna:

Art. 56-60 ustawy z 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 56 z późn. zm.).

Art. 436-446 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz: