Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Poradopedia.pl precyzując zasady dotyczące przeglądania oraz zamieszczania informacji w serwisie.

I. Przeznaczenie serwisu

  1. Serwis Poradopedia.pl stawia sobie za cel zbieranie i udostępnianie porad oraz odpowiedzi na wszelkie pytania w sposób umożliwiający łatwe wyszukiwanie i przeglądanie powiązanych informacji.
  2. Serwis jest dostępny dla wszystkich użytkowników sieci Internet, a zamieszczone w nim informacje są publicznie dostępne.

II. Rejestracja w serwisie

  1. Dostęp do niektórych częśći serwisu może być uwarunkowany koniecznością rejestracji w serwisie - dotyczy to w szczególności zamieszczania własnych porad w ramach serwisu.
  2. Warunkiem koniecznym rejestracji jest podanie prawidłowego adresu email.
  3. Dane wprowadzone podczas rejestracji nie są w żaden sposób ujawniane w serwisie za wyjątkiem wybranej nazwy użytkownika.
  4. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojej rejestracji.
  5. Użytkownik może zostać usunięty z serwisu za postępowanie niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

III. Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Serwis Poradopedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników serwisu, a w szczególności za wszelkie naruszenia prywatności lub praw autorskich osób trzecich.
  2. Serwis Poradopedia.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści bez podania przyczyny.