Harvard Business Review. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Harvard Business Review on Corporate Responsibility

Harvard Business Review. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Cena: 69,00zł   Dodaj do koszyka
Autor: Harvard Business School Press
Tłumacz: MichałLipa
Data wydania: 5 December 2007

Współczesne przedsiębiorstwa bywają potężniejsze od niektórych państw. Są także od nich bogatsze, lepiej zarządzane i bardziej wpływowe. To one tworzą sytuację gospodarczą, wyznaczają nowe style zachowań konkurencyjnych, a niejednokrotnie oddziałują ...
Format: A5     ISBN: 978-83-246-0907-9     EAN: 9788324609079

Opis książki

Współczesne przedsiębiorstwa bywają potężniejsze od niektórych państw. Są także od nich bogatsze, lepiej zarządzane i bardziej wpływowe. To one tworzą sytuację gospodarczą, wyznaczają nowe style zachowań konkurencyjnych, a niejednokrotnie oddziałują także i na politykę. Jednak skoro u podstaw ich powstania leżą powiększanie zysków i gromadzenie zasobów, jaką rzeczywistość społeczną mają szansę nam wykreować?

Autorami zebranych tu artykułów są Michael E. Porter oraz C.K. Prahalad -- najlepsi światowi specjaliści w dziedzinie konkurencyjności firm oraz możliwości finansowych związanych z "najniższą warstwą piramidy", czyli największą, ale najuboższą grupą socjoekonomiczną. Wskazują oni współczesnym menedżerom korzyści płynące z zaangażowania w sprawy społeczne. Otwierają oczy na potencjał tkwiący w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i technologii w celu zaspokojenia potrzeb socjalnych. Zdradzają sposoby odnoszenia sukcesu na nowych rynkach dzięki marketingowi promującemu postawy obywatelskie.

  • Zarabianie na biednych -- kiedy ubodzy stają się klientami.
  • Czysta filantropia czy czysty biznes -- zarabianie dobroczynnością.
  • Handel tworzący dobrobyt -- globalizacja przynosząca korzyści.
  • Przywódcza rola przedsiębiorstw -- nowy model zachowań prospołecznych.
  • Zaangażowanie społeczne przewagą konkurencyjną -- Cisco Networking Academy Program.

"Harvard Business Review. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw" to zbiór artykułów, które w wersji oryginalnej ukazały się w Harvard Business Review -- cenionym przez menedżerów, naukowców i przedsiębiorców czasopiśmie, wydawanym przez jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. Niniejszy zbiór zawiera przełomowe koncepcje, wiodące myśli i studia przypadków autorstwa doświadczonych ekspertów w dziedzinie zarządzania.


"Etyka w biznesie pełni funkcję podobną do kodeksu drogowego. Nie wszyscy go przestrzegają, ale gdyby go nie było, na drogach zapanowałby chaos."
nowa filozofia w biznesie