Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja

Harvard Business Review on the High-performance Organization (Harvard Business Review Paperback)

Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja
Cena: 69,00zł   Dodaj do koszyka
Autor: Harvard Business School Press
Tłumacz: MichałLipa(artykuły1-4,6,8),HBRPolska(artykuły5,7)
Data wydania: 4 September 2007

Stwórz ramy, a system ruszy Ludzie są dla nas najważniejsi -- ta deklaracja zarządzających to często puste słowa. Szara rzeczywistość jest taka, że pracownicy są słabo motywowani i mają związane ...
Format: A5     ISBN: 978-83-246-0908-6     EAN: 9788324609086

Opis książki

Stwórz ramy, a system ruszy

Ludzie są dla nas najważniejsi -- ta deklaracja zarządzających to często puste słowa. Szara rzeczywistość jest taka, że pracownicy są słabo motywowani i mają związane ręce. Stąd zwykle bierze się niesprawność organizacji.

Wąskie gardła firmy często bywają niewidoczne, zwłaszcza jeśli patrzy się na nią z poziomu zarządzających. Jednak to wcale nie oznacza, że liderzy powinni brać pod lupę wszystko, co dzieje się w przedsiębiorstwie. Ich celem powinno być tworzenie systemu -- ram organizacyjnych, które zapewnią pracownikom swobodę i wymuszą odpowiednie postawy oraz działania. W niniejszym zbiorze artykułów omawiane są projekty techniczne dobrze i źle skonstruowanych firm. Można tu znaleźć następujące zagadnienia:

  • stymulowanie przedsiębiorczości wśród pracowników;
  • określanie zakresów zadań, odpowiedzialności i kontroli dla różnych stanowisk pracy;
  • tworzenie takiej architektury organizacyjnej, która promuje pracę zespołową;
  • przekładanie ogólnych strategii na zadania operacyjne;
  • dzielenie organizacji na centra zysków i centra kosztów;
  • walka z firmową biurokracją.

Niniejszy zbiór artykułów w wersji oryginalnej ukazał się w Harvard Business Review -- cenionym przez menedżerów, naukowców i przedsiębiorców czasopiśmie, wydawanym przez jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. W książkach z serii Harvard Business Review zawarte są wiodące myśli i przełomowe koncepcje najlepszych autorów -- wiedza, która nie jest jeszcze szeroko rozpowszechniona, ale już teraz rewolucjonizuje nasze myślenie o sprawach biznesu.