Jak sprawdzić czy firma istnieje?

~Beata | 2011-02-11 13:31
Gdzie mogę sprawdzić, czy firma istnieje?

Odpowiedzi na pytanie

Odpowiedz na pytanie:


Liczba odpowiedzi: 1
~marek | 2011-02-11 21:30
Najprościej jest w przypadku spółek, które posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli np. spółki z ograniczoną odpowiedizalnością, spółki akcyjne itp. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie można znaleźć szukany podmiot po numerze KRS, nazwie, regonie itp.

W przypadku np. spółek cywilnych czy działalności gospodarczej można spróbować szukać po nazwie sprawdzając chociażby w Panoramie Firm (www.pf.pl). Działalność gospodarcza podlega ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca prowadzenia tej działalności, każdy przedsiębiorca jest do niej wpisywany pod przydzielonym numerem. W wielu miastach taka ewidencja jest dostępna ze strony internetowej urzędu i także szybko można sprawdzić. Jak nie ma, to należy wybrać się do urzędu osobiście.

Zgodnie z prawem ewidencje przedsiębiorstw (Krajowy Rejestr Sądowy oraz Ewidencja Działalności Gospodarczej) mają charakter jawny - czyli są dostępne dla wszystkich (taki mały wyjątek czy też sprzeczność z ustawą o ochronie danych osobowych).
Liczba odpowiedzi: 1

Powiązane porady

Znasz poradę w serwisie, która jest powiązana z zadanym pytaniem?

Mam poradę!