Sprawa o podwyższenie alimentów. Powołanie powoda na świadka.

~Ja | 2013-11-01 15:23
Odbędzie się sprawa o podwyższenie alimentów na syna (17 lat). Czy mogę (ojciec, pozwany) w treści odpowiedzi na pozew wpisać:
Niniejszym podnoszę co następuje:
2. powołanie na świadka powoda - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chciałbym żeby syn powiedział prawdę na rozprawie, gdyż była żona strasznie kłamie na rozprawach w różnych kwestiach.

Wskaż poradę powiązaną z pytaniem