czy należy mi się urlop okolicznościowy na ślub siostry

~Marcin | 2008-03-26 15:10
moja siostra bierze ślub pracodawca nie chce dać mi urlopu bezpłatnego czy w takim razie nalerzy mi się urlop okolicznościowy

Odpowiedzi na pytanie

Odpowiedz na pytanie:


Liczba odpowiedzi: 1
kokosek | 2008-03-26 15:49
"Sytuacje, kiedy pracodawca musi dać pracownikowi wolne, wymienia m.in. rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281). Zgodnie z nim pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy w związku ze: ślubem pracownika lub ślubem jego dziecka, urodzeniem się dziecka pracownika, a także w związku ze śmiercią i pogrzebem: małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy, siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka pracownika oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką".

Jednak należy samemu zwrócić się o udzielenie tego urlopu.
Liczba odpowiedzi: 1

Powiązane porady

Znasz poradę w serwisie, która jest powiązana z zadanym pytaniem?

Mam poradę!