Jak odrolnić działkę?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują nowe zasady dotyczące odrolnienia gruntów rolnych. Aby zmienić przeznaczenie nieruchomości rolnej na działkę budowlaną, należy przede wszystkim ustalić status nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Następnie konieczne jest uzyskanie zgody starosty na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Zmiana przeznaczenia gruntu

Procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dotyczy tylko i wyłącznie gruntów rolnych klas I-III, jeśli ich zwarty obszar projektowany do takiej zmiany jest większy niż pół hektara. W odniesieniu do użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wymóg zmiany przeznaczenia gruntu w mpzp nie ma zastosowania. Grunty miejskie są zwolnione z tego obowiązku, niezależnie od ich klasy.

We wniosku należy dokładnie oznaczyć położenie gruntu przeznaczonego do odrolnienia (złożenie i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne) i określić cel, na jaki ma on być przeznaczony (np.: budownictwo mieszkaniowe).

Wyłączenie terenu z produkcji rolnej

Po zmianie przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze, należy dokonać jeszcze wyłączenia terenu z produkcji rolnej. Decyzja taka musi być wydana przed rozpoczęciem ewentualnych starań inwestora o pozwolenie na budowę. Dopiero wtedy grunt zostaje przekwalifikowany z rolnego na inwestycyjny.

Po uzyskaniu zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej, należy wnieść jednorazową opłatę za trwałe wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, a następnie wnosić opłaty roczne (są one naliczane przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu).

Siedlisko zamiast działki rolnej

Jeśli nie ma czasu na załatwianie formalności związanych z przekształcaniem gruntu rolnego w działkę budowlaną, warto zastanowić się nad zakupem działki pod budowę siedliskową. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu inwestycję mogą realizować wyłącznie rolnicy - osoby fizyczne posiadające odpowiednie kwalifikacje. Jeśli potencjalny inwestor nie spełnia ustawowych warunków bycia rolnikiem musi odrolnić działkę, żeby wybudować dom. Zabudowa siedliskowa może obejmować budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze (stodoła, obora, itp.), które powinny być zlokalizowane zgodnie z mpzp bądź warunkami zabudowy uzyskanymi  przez inwestora.

Właściciel nieruchomości rolnej, której powierzchnia nie przekracza średniej powierzchni gospodarstwa rolnego i która nie sąsiaduje z zabudowanymi działkami, może przeprowadzić inwestycję dopiero po powiększeniu powierzchni swojej nieruchomości lub po objęciu jej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1657 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady