Jak określić wiek drzewa?

Poradopedia.pl  |   |  + 17  |  Ocena: (głosy: 0)

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad wiekiem drzewa albo stanąłeś przed taką potrzebą w związku np. z planowanym wycięciem drzew na Twojej działce, to z pewnością zainteresują Ciebie łatwe sposoby na samodzielne wykonanie takich obliczeń.

Istnieje parę metod pozwalających na ustalenie wieku drzewa, przy czym niektóre z nich nie są zbyt dokładne i należy je stosować tylko wtedy, kiedy chcemy znać przybliżony wiek drzewa.

Najprostsza metoda określenia wieku drzewa opiera się na obwodzie pnia:

  1. Na wysokości 1,3 metra od ziemi centymetrem mierzymy obwód pnia
  2. Podstawiamy otrzymany obwód do wzoru:

Wiek drzewa w latach  =  Obwód w cm  x  0,4

Powyższy wzór nie uwzględnia jednak różnic występujących pomiędzy różnymi rodzajami drzew. Aby uwzględnić te różnice możemy skorzystać z tabeli wiekowej drzew opracowanej na podstawie tabeli profesora dr Longina Majdeckiego:

GATUNEK Wiek drzewa w latach
20  40  70  100  120 
Pierśnica (130cm)
Topola biała
Topola czarna
35 70 100 125 145
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
17 35 57 78 92
Grab zwyczajny
Głóg
Buk pospolity
7 15 35 50 60
Robinia akacjowa 13 26 45 62 75
Sosna zwyczajna 12 25 50 68 80
Klon zwyczajny
Klon jawor
Platan klonolistny
12 25 40 55 67
Jesion wyniosły 12 26 45 60 72
Kasztanowiec zwyczajny 20 38 65 87 105
Dąb szpulkowy
Dąb bezszpulkowy
9 18 35 47 55
Świerk pospolity
Świerk kłujący
12 25 50 70 82
Modrzew europejski 17 35 52 67 79
Klon polny
Wierzba biała
27 54 85 - -
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
22 34 57 79 -
Wiąz szypułkowy 15 30 51 73 90
Tuja - żywotnik 5 10 20 35 -
Olsza czarna
Czeremcha zwyczajna
17 30 50 70 -

W metodach opartych o obwód lub średnicę pnia należy pamiętać przede wszystkim o mierzeniu na odpowiedniej wysokości (1,3 metra od ziemi) oraz o unikaniu ewentualnych zgrubień i zniekształceń. W przypadku ich wystąpienia należy zmierzyć obwód poniżej i powyżej, po czym wyliczyć średnią z otrzymanych wyników.

Błąd wyliczeń powyższych wyliczeń może wynieść nawet 20 lat ze względu na różne warunki w jakich rosną drzewa - różna może być żyzność gleby, nasłonecznienie, inaczej rosną drzewa w lesie, a inaczej samotne.

W przypadku ściętych drzew wiek można obliczyć na podstawie liczby słojów.

Drewno występujących w Polsce drzew przyrasta w każdym roku o dwa słoje: słój jasny na wiosnę oraz słój ciemny na koniec lata. W ten sposób liczba podwójnych par słojów (jasnego i ciemnego) wskazuje liczbę lat.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 17
~zibi | 2021-01-17 12:05
Wycięto drzewo- kasztanowiec pospolity, którego obwód pnia na wysokości 130 cm, wynosi 320 cm.
Z podanej wyżej tabeli wynika ,że drzewo liczyło prawie 400 lat. Wydział Ochrony Środowiska w UM w Policach, bez jakichkolwiek badań, na podstawie pobieżnych oględzin wydał pozwolenie na wycięcie takiego drzewa.
~Zbigniew | 2019-10-06 23:58
W ponad 90% podane średnice drzew i ich wiek rażąco odbiegają od rzeczywistości bo nawet ponad dwukrotnie zaniżają wiek przy danej średnicy pni drzew.
Dla przykładu proszę zapoznać się z artykułem zamieszczonym w SYLWAN Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego we Lwowie autorstwa Witold Prus Szczepanowski „ Leśnicze znaczenie akacyi do wypełniania halizn w podrośniętych uprawach” – na str. 19 jest tabela
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=125334
oraz Określenie obwodów pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, dla których nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa.
PDF http://www.gdos.gov.pl.files>artykuły>Okreslenie_obwodow_...
oraz porozmawiać z leśnikami.
~jujko | 2017-10-01 12:56
dzięki za podpowiedz

~jujko | 2017-10-01 12:55
dzięki za podpowiedz jujko

~jujko | 2017-10-01 12:51
dzięki za podpowiedz
~Dociekliwy | 2017-07-31 16:11
Podane informacje są sprzeczne. Z tabeli wynika, że np. buk pospolity o średnicy pnia równej 120 cm ma 60 lat. Z metody uproszczonej zaś wychodzi, że przy obwodzie 377 cm (czyli nadal średnicy 120 cm) powinien on mieć 377x0,4= 150,8 lat.
~Daniel | 2017-02-20 13:21
ta tabela wedlug mnie nie ma sensu jest jednym wielkim bledem!!
~krkomo | 2016-05-29 13:35
z tej wspaniałej tabelki wynika, ze jeśli mamy topolę o średnicy 100 cm i identyczny dąb o średnicy 100 cm, to topola ma 125 lat, a dąb - 47 lat.
Czyli, ze topola rośnie wielokrotnie wolniej niż dąb :)

Jest oczywiście odwrotnie!!!

W tabeli zamieniono lata ze średnicą!!!! (a w dodatku pomnożono lata razy pi :)))

Tabela Majdeckiego, z której wszyscy bezmyślnie kopiują jest po prostu dość niejasno opisana.



Poradopedia.pl | 2016-05-13 10:24
@So: dziękujemy za wskazanie błędu, poprawione!
~So | 2016-05-10 10:39
Jesion wyniosły! - literówka