Odśnieżanie - przepisy, jak odśnieżać, o czym pamiętać

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Zalegający śnieg na chodnikach i dachach budynków stwarza duże zagrożenia dla ludzi, pojazdów, jak i samych obiektów. O tym, kto odpowiada za odśnieżanie poszczególnych części nieruchomości, przeczytasz w poniższej poradzie.

Bezpieczne chodniki

Usuwanie śniegu i lodu z chodników, które otaczają daną nieruchomość bądź stanowią integralną część osiedla, nie jest podyktowane jedynie względami praktycznymi. To obowiązek zarządcy nieruchomości wynikający z przepisów prawa - jeśli nie oczyści on chodnika, dróg i innych ciągów komunikacyjnych a w wyniku tego dojdzie do wypadku, będzie musiał wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu. Ważne jest nie tylko usuwanie śniegu i lodu z chodników, ale też stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, np.: specjalnych mat antypoślizgowych na schodach zarządzanego obiektu.  

Jeśli zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów na chodniku, wówczas to on zajmuje się odśnieżaniem. Jego obowiązkiem jest również oczyszczanie drogi publicznej. Właściciel danej nieruchomości nie musi jednak usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych, a także z wydzielonych krawężnikiem lub znakami poziomymi torowisk pojazdów szynowych.

Przejezdne uliczki osiedlowe

Na osiedlach domów jednorodzinnych bądź szeregowych, odśnieżaniem danej posesji zajmuje się jej właściciel. Inaczej wygląda sprawa usuwania śniegu z ulic osiedlowych - właściciel nieruchomości odśnieża chodnik przylegający bezpośrednio do posesji oraz magazynuje usunięty śnieg w taki sposób, by nie utrudniać ruchu pieszym i zmotoryzowanym. Jeśli drogi osiedlowe należą do gminy, to ona musi je odśnieżać.

Odśnieżone dachy i balkony

Zalegający na dachu śnieg zagraża przechodniom oraz przejeżdżającym samochodom. Może być też niebezpieczny dla konstrukcji budynku. Metr sześcienny topniejącego śniegu waży nawet 900 kg. Odśnieżanie dachu oraz usuwanie sopli to obowiązek właściciela i zarządcy nieruchomości. Czynność ta wiąże się z wykonywaniem prac na wysokości, dlatego powinna być przeprowadzana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP, najlepiej przez wykwalifikowaną ekipę.

Nieco inaczej wygląda kwestia odśnieżania balkonów - obowiązek ten spoczywa na właścicielu lokalu mieszkalnego, a nie administratora budynku. Ten ostatni odpowiada jedynie za należyte utrzymanie części wspólnych budynku.

Właściciel nieruchomości lub przedsiębiorca, który nie odśnieża chodnika przed posesją może zapłacić nawet 500 zł mandatu. Niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania budynku mieszkalnego także grozi karą grzywny, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej lub hipermaketów, nawet zamknięciem obiektu bądź karą pozbawienia wolności do roku. Kontrolą stanu dachu budynku oraz wyciąganiem konsekwencji za niedopełnienie obowiązku odśnieżania zajmuje się Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Miejska oraz Państwowa Straż Pożarna.  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady