Oblicz dni płodne i niepłodne - kalkulator

Poniższy kalkulator wylicza dni płodne i niepłodne w oparciu o długość cyklu miesiączkowego oraz datę ostatniego krwawienia stosując regułę Holta.

Kalendarz płodności - kalkulator dni płodnych i niepłodnych

Pamiętaj, że jest to jedna z najmniej skutecznych metod antykoncepcyjnych!

Punktem wyjścia tej metody jest 28-dniowy cykl miesięczny kobiety. Przy takim cyklu owulacja przypada na ok. 14 dni przed miesiączką, dni płodne przypadają średnio na czas pomiędzy 9 a 18 dniem cyklu.

Przy cyklach krótszych okres płodności wyznacza się, odejmując od jego początku (9 dnia cyklu) różnicę w ich długości (np. przy cyklu 26-dniowym różnica ta wynosi 2 dni, a więc okres płodności zaczyna się w 7 dniu cyklu, a kończy w 16). Przy cyklach dłuższych dodajemy odpowiednią liczbę dni.

Zapraszamy do zapoznania się z poradami na temat antykoncepcji, dni płodnych oraz dni niepłodnych.

Zobacz także

Podobne kalkulatory i narzędzia: Porady w kategoriach: Porady oznaczone tagami: