Przeliczanie jednostek

Kalkulator Przeliczane jednostki  
Dystans milimetr (mm), centymetr (cm), metr (m), kilometr (km), cal (in), stopa (ft), jard (yd), mila (mi), mila morska (nmi) Przelicz
Powierzchnia centymetr kwadratowy (cm2), decymetr kwadratowy (dm2), metr kwadratowy (m2), kilometr kwadratowy (km2), ar (a), hektar (ha), cal kwadratowy (in2)), stopa kwadratowa (ft2)), jard kwadratowy (yd2), mila kwadratowa (mi2), akr (ac) Przelicz
Objętość milimetr sześcienny (mm3), centymetr sześcienny (cm3), mikrolitr (µl), centylitr (cl), mililitr (ml), decylitr (dl), decymetr sześcienny (dm3), dekalitr (dal), hektolitr (hl), metr sześcienny (m3), kilometr sześcienny (km3), łyżeczka, łyżka stołowa, cal sześcienny (in3), stopa sześcienna (ft3), jard sześcienny (yd3), uncja (oz), pinta (pt), kwarta (qt), galon amerykański (gal), galon brytyjski (gal), galon suchy (galD), baryłka brytyjska (Imp. bl.), baryłka ropy (bbl) Przelicz
Prędkość metry na sekundę (m/s), metry na godzinę (m/h), kilometry na sekundę (km/s), kilometry na godzinę (km/h), stopy na sekundę (ft/s), stopy na godzinę (ft/h), mile na sekundę (mps), mile na godzinę (mph), węzły (kt), mach (ma), prędkość światła (c) Przelicz
Masa i waga miligram (mg), gram (g), dekagram (dag), kilogram (kg), kwintal (q), tona (t), kilotona (kt), uncja (oz), funt (lb), gran (gr), karat (ct), cetnar amerykański (cwt), cetnar angielski (cwt), tona krótka - amerykańska (ton), tona długa - angielska (ton) Przelicz
Czas milisekunda (ms), sekunda (s), minuta (m), kwadrans, godzina (h), doba, tydzień, miesiąc, kwartał , rok, rok astronomiczny, dekada, wiek Przelicz
Ciśnienie paskal (Pa), hektopaskal (hPa), megapaskal (MPa), bar, atmosfera techniczna (at), atmosfera fizyczna (atm), Newton/milimetr kwadratowy (N/mm2), kilogram-siła na milimetr kwadratowy (kG//mm2), kilogram-siła na centymetr kwardatowy (kG//cm2), kilogram-siła na metr kwadratowy (kG/m2), tor (Tr), milimetr słupa rtęci (mmHg), milimetr słupa wody (mmH2O), dyna na centymetr kwadratowy (dyn/cm2), cal słupa rtęci (inHg), cal słupa wody (inH2O), funt siła na cal kwadratowy (psi) Przelicz
Temperatura
stopnie Celcjusza (°C), stopnie Fahrenheita (°F), Kelwin (K), Rankine (°R), Delisle (°D) Przelicz
Dane i pamięć
bit (b), bajt (B), kilobajt (kB), megabajt (MB), gigabajt (GB), terabajt (TB) Przelicz