Przeliczanie jednostek czasu

Wprowadź liczbę oraz wybierz jednostkę miary, którą chcesz przeliczyć. Aby przeliczyć inne jednostki miar skorzystaj z odnośników do kalkulatorów po lewej stronie.

Przelicz

Zaokrąglaj do

Jednostka Wartość Symbol
milisekunda 86400000 ms
sekunda 86400 s
minuta 1440 m
kwadrans 96 kwadrans
godzina 24 h
doba 1 d
tydzień 0.142857143 tydz.
miesiąc (średnia) 0.032876712 mies.
kwartał (średnia) 0.098630137 q
rok (365 dni) 0.002739726 r.
rok astronomiczny (juliański) 0.002737851 a
dekada (10 lat) 0.0002739726 dekada
wiek (100 lat) 2.739726e-05 w.