Przeliczanie jednostek ilości danych

Przeliczanie jednostek ilości danych (pamięci, powierzchni dysku twardego).

Wprowadź liczbę oraz wybierz jednostkę miary, którą chcesz przeliczyć. Aby przeliczyć inne jednostki miar skorzystaj z odnośników do kalkulatorów po lewej stronie.

Przelicz

Zaokrąglaj do

Jednostka Wartość Symbol
bit 8589934592 b
bajt 1073741824 B
kilobajt 1048576 kB
megabajt 1024 MB
gigabajt 1 GB
terabajt 0.0009765625 TB