Przeliczanie temperatury

Wprowadź liczbę oraz wybierz jednostkę miary, którą chcesz przeliczyć. Aby przeliczyć inne jednostki miar skorzystaj z odnośników do kalkulatorów po lewej stronie.

Przelicz

Zaokrąglaj do

Jednostka Wartość Symbol
stopnie Celcjusza °C
stopnie Fahrenheita °F
Kelwin K
Rankine °R
Delisle °D