Przeliczanie jednostek prędkości

Przelicz wybraną wartość na inne jednostki prędkości.

Wprowadź liczbę oraz wybierz jednostkę miary, którą chcesz przeliczyć. Aby przeliczyć inne jednostki miar skorzystaj z odnośników do kalkulatorów po lewej stronie.

Przelicz

Zaokrąglaj do

Jednostka Wartość Symbol
metrów na sekundę 1 m/s
metrów na godzinę 3600 m/h
kilometrów na sekundę 0.001 km/s
kilometrów na godzinę 3.6 km/h
stóp na sekundę 3.280839895 ft/s
stóp na godzinę 11811.023622 ft/h
mil na sekundę (lądowa) 0.000621371192 mps
mil na godzinę (lądowa) 2.236936291 mph
węzłów (mil morskich na godzinę) 1.9438444924 kt
mach (prędkość dźwięku) 0.0029411765 ma
prędkość światła 3.3e-09 c