Na czym polega transfer pricing?

k324  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 1)

Transfer pricing po polsku oznacza ceny transferowe. Istotą polityki transfer pricingu jest dokonywanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Często jednak transakcje z podmiotami powiązanymi cechują się tym, iż nie dokonywane są po cenach rynkowych, a dochody przerzucane są do tzw. rajów podatkowych lub innych krajów, gdzie opodatkowanie jest niższe.

W dniu 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa (Dz.U. Nr 60, poz. 700) nakazująca sporządzanie dokumentacji do transakcji,

a/ w przypadku których, zapłata dokonywana jest do kraju lub terytorium stosującego szkodliwą wobec innych systemów podatkowych konkurencję podatkową, a łączna wartość świadczeń z umowy rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekracza równowartość 20,000 euro. 

b/ w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, a łączna wartość świadczeń z umowy rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekracza równowartość 50,000 euro. 

Podatnicy są zobowiązani do przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia żadania przez organy skarbowe.

Jeżeli organy podatkowe określą  dochód podatnika w wysokości większej (lub stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, a podatnik nie przedstawi wymaganej dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zdeklarowanym przez podatnika a określonym przez urząd skarbowy lub izbę skarbową opodatkowuje się stawką 50%.  

Dokumentacja powinna być przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca rok kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.     

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1

Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady