Nowy taryfikator punktów karnych 2012

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Od 9 czerwca 2012 roku obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych. Znajdują się w nim wykroczenia, za które do tej pory kierowcy otrzymywali jedynie mandat.

Popełnienie przestępstwa drogowego - 10 pkt

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego/kolizja drogowa - 6 pkt

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego - 10 pkt

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku - 10 pkt

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 10 pkt

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym - 10 pkt

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi - 10 pkt

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu - 10 pkt

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd - 10 pkt

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia - 10 pkt

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania - 6 pkt

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych - 5 pkt

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu - 8 pkt

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych - 6 pkt

Niestosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym - 6 pkt

Niestosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego - 6 pkt

Niezastosowanie się do znaków: B-2 (zakaz wjazdu) - 5 pkt, B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) - 5 pkt, B-21 (zakaz skręcania w lewo) lub B-22 (zakaz skręcania w prawo) - 5 pkt, C-1 do C-12 (nakaz jazdy ...) - 5 pkt, F-10 oraz F-15 do F-19 (znaki określające kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania) - 5 pkt. P-8a do P-8c (strzałka kierunkowa) - 5 pkt, P-4 (linia podwójna ciągła) - 5 pkt, B-31 (pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka) - 4 pkt, B-3 do B-7 (zakaz wjazdu ...) - 3 pkt, B-13 do B-19 (zakaz wjazdu ...) - 2 pkt. Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych - 1 pkt

Niezatrzymanie się w związku ze znakiem B-20 (stop) - 2 pkt

Niestosowanie się do znaków: D-18 (parking) lub D-18b (parking zadaszony) z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 albo D-18a  (parking - miejsce zastrzeżone) z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 - 5 pkt. P-18 (Stanowisko postojowe) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) albo P-20 (koperta) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - 5 pkt

Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej - 6 pkt, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu - 6 pkt, pojazdom szynowym - 6 pkt, rowerzystom - 6 pkt, podczas zmiany pasa ruchu - 5 pkt; w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze - 5 pkt; podczas włączania się do ruchu - 5 pkt; podczas cofania - 4 pkt

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu - 5 pkt

Naruszenie zakazu zawracania - 5 pkt

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru - 2 pkt

Przekroczenie prędkości: powyżej 50 km/h - 10 pkt, od 41 do 50 km/h - 8 pkt, od 31 do 40 km/h - 6 pkt, od 21 do 30 km/h - 4 pkt, od 11 do 20 km/h - 2 pkt, od 6 do 10 km/h - 1 pkt

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym - 2 pkt

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania - 5 pkt

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony - 3 pkt

Naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi - 10 pkt, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 5 pkt, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi - 5 pkt, na skrzyżowaniach - 5 pkt, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi - 5 pkt, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi - 5 pkt

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 (zakaz wyprzedzania) - 5 pkt

Zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 3 pkt

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 3 pkt

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: od zmierzchu do świtu - 4 pkt, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 2 pkt, w okresie od świtu do zmierzchu - 2 pkt, w tunelu (niezależnie od pory) - 4 pkt

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: przednich - 2 pkt, tylnych - 2 pkt

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia - 3 pkt

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 3 pkt

Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie - 5 pkt

Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie - 2 pkt

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony - 2 pkt

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju - 1 pkt

Kierowanie pojazdem mimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu - 1 pkt

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego; wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie - 3 pkt

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia - 3 pkt

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej" - 2 pkt

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem - 2 pkt

Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem - 2 pkt

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku - 2 pkt

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 4 pkt

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 4 pkt

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy - 2 pkt

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne - 3 pkt

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic - 1 pkt

Wjeżdżanie pomiędzy jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej - 2 pkt

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub podobnym urządzeniu - 5 pkt

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami - 6 pkt

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych - 4 pkt

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012, poz. 488).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~Leni | 2012-06-20 09:49
Za rozmowe przez telefon podobno mialo byc 5pkt a jest 2pkt

Najnowsze porady