Savoir vivre w szkole

Poradopedia.pl  |   |  + 8  |  Ocena: (głosy: 1)

Kultura osobista jest wizytówką każdego ucznia. Dlatego warto znać zasady dobrych manier i korzystać z nich w praktyce.

att/2020/10/22/2891_schoolkids.jpg

 1. Uczeń jako pierwszy kłania się wszystkim pracownikom szkoły, mówiąc "dzień dobry". Kiedy się kłania lub z kimś rozmawia, wyjmuje ręce z kieszeni.
 2. Uczeń stosuje na co dzień zwroty grzecznościowe: "dziękuję", "proszę", "przepraszam", itp.
 3. Uczeń nie spóźnia się na zajęcia.
 4. Uczeń nie zaczepia innych - nie używa przemocy, nikogo nie bije.
 5. Uczeń ubiera się stosownie do sytuacji, ale zawsze estetycznie.
 6. Uczeń dba o higienę i porządek w szkole/klasie - nie pisze po ławkach, nie śmieci, nie niszczy pomocy naukowych i mienia szkoły.
 7. W czasie lekcji uczeń zachowuje się właściwie - nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; wstaje, gdy nauczyciel się do niego zwraca; nie przerywa wypowiedzi innych osób; aktywnie pracuje podczas lekcji; nie żuje gumy.
 8. Uczeń dba o kulturę języka - nie używa wulgaryzmów, nie krzyczy, nie podnosi głosu, grzecznie zwraca się do innych, pracuje nad poprawą błędów językowych.
 9. Uczeń jest odpowiedzialny i prawdomówny - ma odwagę przyznać się do winy, nie kłamie i nie zrzuca odpowiedzialności na innych.
 10. Uczeń kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.
 11. Uczeń nie ulega nałogom - nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa narkotyków.
 12. Uczeń pamięta o kulturalnym zachowaniu się poza szkołą - kłania się osobom, które zna; ustępuje miejsca osobom starszym; używa zwrotów grzecznościowych; nie zaśmieca otoczenia; dba o przyrodę.
 13. Uczeń zna i przestrzega zasad kulturalnej obsługi telefonu komórkowego - wyłącza go podczas trwania zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych; nie używa telefonu, ani innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych. 
 14. Uczeń stara się pracować nad własnym charakterem i postępuje zgodnie z zasadami dobrego wychowania.
 15. Uczeń godnie reprezentuje szkołę.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 8
~:] | 2020-05-28 10:30
prawda prawda
~po | 2015-04-08 18:06
13. to nie dotyczy wszystkich uczniów.
~po | 2015-04-08 18:03
11. przeciesz wiadomo że nie wolno !
~#SWAG | 2014-02-23 20:17
#yolo
~sz | 2013-12-08 19:30
przydatne
~muzgowiec | 2013-10-20 21:36
11. nie pasuje
~W.P | 2013-09-25 14:00
Kłania się?
~chemia jest nieprzydatna | 2013-04-14 20:53
oj tam oj tam

Najnowsze porady