Format daty i czasu uruchamiania programów w crontab

rbrys  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 1)

Crontab to tablica programu cron zawierająca w poszczególnych wierszach informację o tym jaki program powinien być uruchomiony o jakim czasie.

Informacja ta składa się z 5 pól określających czas wykonania programu oraz nazwy pliku wraz ze ścieżką do programu, który powinien zostać uruchomiony.

Przykładowy wpis wygląda następująco:

0,15,30,45 * * * mon-fri /sciezka/program.sh argumenty

Powyższy zapis uruchomi program między  poniedziałkiem a piątkiem, niezależnie od godziny, miesiąca i dnia miesiąca, za każdym razem gdy będzie równa godzina, 15 po, 30 po, lub 45 po pełnej godzinie.

Określenie czasu składa się z pięciu pól oddzielonych spacjami. Kolejne pola odnoszą się do:

  • minut (0-59)
  • godziny (0-23)
  • dnia miesiąca (1-31)
  • miesiąca (1-12 lub nazwy)
  • dnia tygodnia (0-7 lub nazwy)

Dodatkowo można stosować różny zapis wartości w poszczególnych polach, przykładowo:

  • wymienić wszystkie wartości oddzielając je przecinkiem, np. dla miesięcy 1,3,6 będzie oznaczało uruchamianie w styczniu, marcu i czerwcu
  • określić przedziały wartości poprzez łączenie myślnikiem, np. dla godzin oznaczenie 7-19 będzie oznaczało uruchamianie programu między 7 a 19,
  • dopuścić dowolną wartość danego pola poprzez znak *,
  • dopuścić co n-tą wartość pola za pomocą znaku /, np.: dla minut */2 oznacza co drugą minutę,
  • można także zastosować powyższe zapisy łącznie, np.: dla minut 0-30/5 będzie oznaczać co 5 minut od pełnej godziny do 30 minut po pełnej godzinie.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~W.... | 2010-01-19 14:17
Jesli dni tygodnia numerujemy od 0 do 7 to oznacza... ze mamy 8 (slownie OSIEM) dni tygodnia.....
W tym wypadku stosujemy wartosci od 0 (niedziela) do 6.