Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym developerem?

pitt5  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 1)

Aby upewnić się, czy dana inwestycja oraz developer są wiarygodni, radzę, aby poprosić developera o następujące dokumenty: 

1) wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,

2) wyciąg KRS nie starszy niż 3 miesiące (sprawdź dane spółki, osoby zarządzające nią, osoby upoważnione do podpisywania umów, kapitał spółki),

3) pełnomocnictwo osób podpisujących z nami umowę, jeżeli nie są wpisane do KRS (a zazwyczaj nie są).

4) prawomocne pozwolenie na budowę,

5) aktualny odpis z księgi wieczystej danej nieruchomości - sprawdź w nim, czy dana nieruchomość należy do developera i czy jest obciążona hipoteką),

6) projekt budowlany dla inwestycji, w której będzie nasze mieszkanie bądź dom.

Pamiętaj, że przeczytać umowę uważnie i jeżeli konkretne sformułowania nie podobają Ci się warto o nich porozmawiać z developer i ewentualnie zmienić.

Zwróć przede wszystkim uwagę na zapis dotyczący ceny mieszkania (nie podpisuj umowy, jeżeli cena nie jest precyzyjnie ustalona i nie jest ostateczna); przedmiot umowy, czyli nasze mieszkanie pownno być właściwie opisane; umowa przewiduje kary umowne za niedotrzymanie terminów ukończenia budowy;  podpisanie aktu notarialnego musi być określone w konkretnym terminie, a nie np. miesiąc od daty oddania budynku do użytku; terminy wpłat powinny być związane z ukończeniem konkretnych etapów budowy;umowa musi gwarantować przeniesienie praw własności na Ciebie bez żadnych dodatkowych obciążeń.

Życzę udanego zakupu!  

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz: