Gdzie można uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu?

Neo200  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 2)

Aby uzyskać pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy:

1) Wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dostępny w Urzędzie Gminy

Do wniosku należy dołączyć:

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
- Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży


2) Złożyć wniosek w sekretariacie UG

3) Wnieść opłatę na rachunek UG w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
( z wyjątkiem piwa),
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Na podstawie informacji ze strony: http://bip.gminy.com.pl/michalow/page.php?id=117

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady