Jak czytać kod kreskowy?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Kod kreskowy to najtańsza i najbardziej skuteczna metoda wprowadzania danych do komputera. W Polsce najpopularniejszy jest system Europejskich Kodów Towarowych (EAN). Symbol kodu składa się z różnej grubości kresek oraz grup cyfr. Na opakowaniach producentów występują symbole w pełnej wersji trzynastocyfrowej (EAN-13) lub skróconej ośmiocyfrowej (EAN-8). Głównym zastosowaniem kodu kreskowego jest automatyczna identyfikacja produktów w szeroko pojętej logistyce.

Odczyt kodu kreskowego

Przy oznaczaniu opakowań jednostkowych w kodzie EAN-13 wyróżnia się następujące grupy:

  1. Kod systemowy - obejmuje pierwsze dwie lub trzy cyfry, które zwykle oznaczają kod kraju (np.: 590 - Polska). Wyjątkiem są oznaczenia rozpoczynające się od cyfry 2 - tzw. kody wagowe, którymi znakuje się produkty o zmiennej masie i rozmiarach, zazwyczaj konfekcjonowane w sklepach.
  2. Kod producenta - składa się z czterech, pięciu lub sześciu cyfr, w zależności od długości kodu systemowego. To unikalny kod przydzielany każdemu producentowi przez "władzę numerową" właściwą dla danego systemu. EAN może przydzielić dłuższy kod producenta zostawiając mniej miejsca na kody produktów - w ten sposób wzrasta efektywność stosowania kodów producenta i produktów.
  3. Kod produktu - jego długość jest zależna od długości kodu systemowego i kodu producenta. EAN zapewnia, że pierwsza część kodu jest unikalna dla producenta. Ten musi jedynie upewnić się, że do nowych produktów nie używa już wprowadzonego przez siebie wcześniej kodu.
  4. Cyfra kontrolna - służy do wykrywania błędu odczytu kodu kreskowego. Oblicza się ją według specjalnego algorytmu dla danego rodzaju kodu. Aby prawidłowo ją obliczyć, należy zsumować co drugą liczbę od prawej strony do lewej, a otrzymany wynik pomnożyć przez 3. Następnie trzeba zsumować pozostałe liczby i dodać do siebie sumy obu wyliczeń. Liczbą kontrolną będzie ta, która po dodaniu do sumy pozostałych liczb utworzy najmniejszą wielokrotność liczby 10.

W trakcie odczytywania kodu techniką skanowania, światło pochodzące z czytnika przesuwa się wzdłuż czytanego kodu, oświetlając w danym momencie niewielki punkt kodu, po czym jest odbijane przez jasne elementy kodu (przerwy), a pochłaniane przez ciemne (kreski, pola). Światło odbite od przerw powoduje powstanie w czytniku silniejsze sygnały elektryczne, a w wyniku braku odbicia - sygnały słabsze. W zależności od grubości kresek/przerw, różny jest także czas trwania poszczególnych sygnałów. Każdy impuls koduje informacje, które są tłumaczone przez dekoder czytnika na cyfry, litery bądź inne znaki i przesyłane do komputera.

Sam kod kreskowy jest wyłącznie nośnikiem kilku/kilkunastu cyfr - nie przenosi ani ceny, ani opisu towaru. Dopiero zeskanowanie tych znaków powoduje uruchomienie bazy danych, która pod konkretną pozycją zawiera dalsze informacje o produkcie. 

Zalety stosowania kodów kreskowych:

  • automatyzacja operacji,
  • szybki odczyt,
  • łatwość wydruku,
  • możliwość naklejania etykiet na różne powierzchnie.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady