Jak się przygotować do zmian w ustawie o pracownikach tymczasowych? Poradnik dla pracodawców użytkowników.

SferaPRT  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Parlament uchwalił już nowelizację przepisów o pracownikach tymczasowych. Do zamknięcia procesu legislacyjnego niezbędny już tylko podpis Prezydenta oraz publikacja ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw. Regulacje, które niosą ze sobą m. in. nowe obowiązki dla pracodawców użytkowników mają zacząć obowiązywać już od 1 czerwca. Ekspert z wrocławskiej agencji pracy tymczasowej Sanpro radzi, jak się do nich przygotować.

Czerwcowa nowelizacja ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ma przede wszystkim zwiększyć uprawnienia osób wykonujących tego rodzaju pracę. Powoduje to także wzrost obowiązków spoczywających na agencjach pracy tymczasowej i pracodawcach użytkownikach. Choć zmiany są rewolucyjne, przedsiębiorcy nie powinni się ich obawiać. Warto jednak, by już teraz się do nich przygotowali.

Ewidencja pracowników tymczasowych

Pracodawcy użytkownicy będą musieli od czerwca prowadzić i przechowywać ewidencję osób wykonujących dla nich pracę tymczasową. Wynika to ze zmian w relacji pracownik - pracodawca użytkownik. To dla niej, od czerwca, ma być liczony 18-miesięczny limit zatrudnienia. Obecne przepisy wskazują, że pracownik może pracować 18 miesięcy na rzecz jednego pracodawcy za pośrednictwem jednej agencji tymczasowej. Jeśli więc zmieni agencję, z powodzeniem może kontynuować pracę w tym samym miejscu, co kłóci się z założeniem tymczasowości. - Od czerwca przestanie mieć znaczenie to, przez ile agencji był zatrudniony pracownik tymczasowy. Po upłynięciu 18 miesięcy nie będzie mógł pracować dla tego samego pracodawcy przez kolejne 18 miesięcy - zauważa Artur Kornatowski z agencji pracy tymczasowej Sanpro, należącej do Grupy Impel. - To niesie jednak za sobą obowiązek ewidencjonowania osób wykonujących pracę tymczasową. Spocznie on na pracodawcach użytkownikach. Warto już teraz opracować system dokumentowania i przechowywania tych danych - radzi ekspert.

Uwaga, w wyniku zmian przepisów 18-miesięcznym limitem zatrudnienia zostaną objęte także osoby wykonujące czynności na podstawie umów zlecenia, w związku z czym pracodawcy użytkownicy będą musieli ewidencjonować nie tylko pracowników etatowych agencji, ale też tych zatrudnionych przez agencje w oparciu o umowy cywilnoprawne.

IMPEL

Nowości dla działu kadr i płac

Nowym obowiązkiem dla pracodawców użytkowników będzie udostępnianie na wniosek agencji pracy tymczasowej wewnętrznych aktów prawnych regulujących politykę płacową. - Chodzi np. o regulamin wynagrodzenia czy zapisy zakładowego układu zbiorowego pracy - wyjaśnia ekspert. - Do tego, za każdym razem, gdy pracodawca użytkownik wprowadzi zmiany w tych dokumentach, będzie musiał poinformować o tym agencję. Zmiana ma na celu wzmocnić wynikający z przepisów zakaz dyskryminowania pod względem warunków pracy i innych warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych względem pracowników stałych pracodawcy użytkownika zatrudnionych na takich samych lub podobnych stanowiskach pracy - tłumaczy Artur Kornatowski z Sanpro.

Zmianą ma być także umożliwienie pracownikowi tymczasowemu odebrania niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w okresie obowiązywania kolejnej umowy o pracę zawieranej przez agencję i pracownika, przedmiotem której ma być praca na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika. Dla pracodawcy użytkownika oznacza to, że  pracownicy tymczasowi będą mogli kumulować wymiar przysługującego im urlopu. Czerwcowa nowelizacja ustali też szczegółowo zasady naliczania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanego urlopu.

Pracownice w ciąży

 

Duża zmiana będzie dotyczyć pracownic tymczasowych, które będą posiadać co najmniej 2 miesięczny staż pracy w danej agencji, od 1 czerwca ma przestać obowiązywać wyłączenie art. 177 § 3 Kodeksu Pracy, co oznacza, że kobiety zatrudnione na okres próbny lub czas określony, których umowa miała ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, będą mogły korzystać z przedłużenia umowy aż do dnia porodu. - Dla pracodawcy użytkownika może to powodować konieczność powierzenia w porozumieniu z agencją pracy tymczasowej wykonywania innej pracy, w przypadku, gdy pierwotnie wykonywana praca jest wzbroniona pracownicom ciężarnym - zauważa Artur Kornatowski.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady