Ile umów na czas określony może ze mną podpisać pracodawca?

foxy18  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 2)
Pracodawca może podpisać z Tobą dwie umowy na czas określony, nie wliczając w to umowy na okres próbny. Przy czym umowa na okres próbny może być podpisana na okres max. 3 miesięcy.

Jeżeli pracodawca podpisze z nami trzecią umowę o pracę na czas określony przekształca się ona automatycznie w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pomimo nazwy na umowie, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy lub po przerwie nie dłuższej niż 1 miesiąc (art. 25[1] § 1 kp).

Niestety jednak każda z umów na czas określony może być zawarta na dowolnie długi okres - przykładowo nawet i 10 lat.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~Ruba | 2009-07-05 12:34
Zawarcie umowy na czas określony na 10 lat, to już obejście prawa.

Najnowsze porady