Świadectwo pracy - w jakim czasie powinnem je dostać po zakończeniu stosunku pracy?

mittal  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 1)
Pracodawca powinnien wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy.

Jeżeli wydanie świadectwa nie jest możliwe w tym dniu, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stosunku pracy, przesyła świadectwo pracownikowi pocztą lub dostarcza je w inny sposób.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady