Postępowanie restrukturyzacyjne - jak wygląda i jak się do niego przygotować

Kampanie  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Zobacz jak przygotować się do postępowania restrukturyzacyjnego, o czym pamiętać i jakie są możliwości postępowania. 4 Najważniejsze punkty, które musisz znać. Przeczytaj koniecznie!

Przepisy prawa upadłościowego zmieniły się w styczniu 2016 w istotny sposób, dając dłużnikom i wierzycielom wiele nowych możliwości i dróg porozumienia. A jest to istotna szansa dla przedsiębiorcy, który popadł w kłopoty finansowe - umożliwia restrukturyzację zadłużenia i naprawę przedsiębiorstwa. Jak przygotować się do restrukturyzacji, i jak wygląda ona w praktyce?

Obecne prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery możliwości postępowania:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • postępowanie układowe,

  • przyspieszone postępowanie układowe,

  • postępowanie sanacyjne.

Taka ilość możliwości pozwala na dopasowanie sposobu postępowania do kondycji finansowej dłużnika i oczekiwań wierzycieli. W wyborze konkretnego wyjścia z sytuacji pomoże doradca restrukturyzacyjny. A oto szczegółowe informacje na temat każdej z czterech opcji dotyczących prawa upadłościowego.

prawo upadłościowe

1.Postępowanie o zatwierdzenie układu

To rodzaj postępowania, które toczy się z niewielkim tylko udziałem sądu. Dłużnik powinien zwrócić się o pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego, który przygotuje plan ugody dla wierzycieli, a następnie zbierze ich opinie i głosy. Odpowiednia ilość głosów przychylnych planowi skutkuje złożeniem przez doradcę wniosku do sądu o zatwierdzenie układu.

Ten typ restrukturyzacji to opcja przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością.

2. Postępowanie układowe

W całości toczy się przed sądem, jednak dłużnik przez cały okres postępowania ma nieograniczone prawo do samodzielnego prowadzenia swojego przedsiębiorstwa, z jednym zastrzeżeniem. W momencie otwarcia sprawy, sąd powołuje nadzorcę sądowego który w sprawach wykraczających poza zwykłe zarządzanie firmą musi wyrazić zgodę. W pewnych przypadkach sąd ma także prawo wyznaczyć zarządcę, jednocześnie ograniczając dłużnikowi prawa do zarządzania przedsiębiorstwem.

Końcowym etapem postępowania jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli, którzy wyrażają zgodę lub sprzeciw wobec układu.

3. Przyspieszone postępowanie układowe

To postępowanie restrukturyzacyjne oparte na tych samych zasadach co “zwykłe” postępowanie układowe, z tą różnicą, że przebiega szybciej. Można je zastosować, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% wierzytelności, które uprawniają do postępowania poza układem. Przez wierzytelności sporne rozumie się tu te wierzytelności, które zostały zakwestionowane przez dłużnika.

4. Postępowanie sanacyjne

Może zostać otwarte przez wierzyciela i przeznaczone jest dla najbardziej zadłużonych przedsiębiorców. W postępowaniu tym sąd powołuje zarządcę, którego zadaniem będzie prowadzenie spraw firmy. On także przygotowuje i wdraża postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Uprawnienia zarządcy są podobne jak w przypadku ogłoszenia upadłości: ma on prawo odstępować od kontraktów nieopłacalnych a także zwalniać pracowników.

Restrukturyzacja zadłużenia to szansa dla przedsiębiorcy na pozbycie się długów. Jednak warto podjąć działania restrukturyzacyjne we własnym zakresie kiedy tylko pojawią się pierwsze kłopoty finansowe w przedsiębiorstwie. Prawo restrukturyzacyjne to dość skomplikowana dziedzina, w której każdy krok ma znaczenie.

Polecane strony

Prawo restrukturyzacyjne - Zobacz jak radzić sobie z problemem
Zasięgnij porady specjalisty, by szybko wyjść z kłopotów

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady