Jak zostać ratownikiem wodnym pływalni?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Ratownik wodny udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnorodnych wypadków, poszukuje osób zaginionych na danym terenie lub niesie pomoc w innych podobnych przypadkach. Obowiązki te wykonuje na obszarze sztucznych i naturalnych akwenów wodnych, na wyznaczonych kąpieliskach: plażach morskich, jeziorach, basenach otwartych i krytych; patroluje podległy obszar, poszukując ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie i jej bezpośrednim sąsiedztwie. Poniżej znajdują się wskazówki, jak zostać ratownikiem wodnym pływalni.

Warunki i wymagania dla kandydatów na ratownika wodnego pływalni

1. Ukończony 18 rok życia.

2. Posiadanie:

 • stopnia ratownika WOPR;
 • ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jednego z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu bądź ratownik medyczny;
 • ważnej legitymacji członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
 • dwóch patentów lub uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym;
 • udokumentowanego odbycia 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na pływalni lub parku wodnym.

Umiejętności absolwenta kursu na ratownika wodnego pływalni

 1. Prowadzenie interwencji i akcji ratunkowych.
 2. Kierowanie pojedynczym zespołem ratunkowym.
 3. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 4. Stosowanie procedury ratunkowej i prowadzenie dokumentacji.
 5. Prowadzenie zorganizowanych działań profilaktycznych i prewencyjnych.
 6. Przygotowywanie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 7. Współpraca z innymi służbami w ramach państwowego ratownictwa medycznego.
 8. Organizowanie praktyk ratowniczych.

Sprawdzian wstępny

I. Przepłynięcie dystansu 50m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50".

II. Przepłynięcie dystansu 400m stylem dowolnym w czasie poniżej 8'.

III. Przepłynięcie 25m pod wodą bez wynurzania się na powierzchnię. Podczas płynięcia pod wodą wydobycie 3 obiektów umieszczonych w odległości 5m od siebie przy czym jeden obiekt znajduje się w najgłębszym miejscu pływalni (toru).

Uwaga!

Ze sprawdzianu wstępnego mogą być zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli pozytywnie w przeciągu ostatniego roku jeden z dwóch pozostałych stopni zawodowych.

Ratownik wodny pływalni może wykonywać czynności ratownika WOPR, udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Ustawą o PRM, a także pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników w parkach wodnych i pływalniach. Ratownicy wodni pływalni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady