Bierzmowanie - na czym polega i jak wygląda?

Poradopedia.pl  |   |  + 4  |  Ocena: (głosy: 0)

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów w Kościołach katolickich, starokatolickich oraz prawosławnych. Warto wiedzieć na czym polega i jak wygląda ten sakrament, bo nigdy nie wiadomo kiedy trzeba będzie zostać świadkiem na ślubie czy chrzestnym.

Znaczenie bierzmowania

Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary i uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Bierzmowanie jeszcze ściślej jednoczy wierzącego z Chrystusem. Wierzący, umocniony mocą Ducha Świętego przyjętego w sakramencie bierzmowania, ma być taką właśnie podporą dla wyznawanej przez siebie wiary. Przyjmując tak wielki dar Boży, otrzymuje się wielką łaskę odwagi w wyznawaniu wiary i łaskę wielkiej odwagi w walce z nieubłagalnym wrogiem - diabłem. Ale sakrament ten to nie tylko dar, ale również zobowiązanie do świadectwa słowem i czynem.

Przygotowania do przyjęcia sakramentu

Po zatwierdzeniu nowego Polskiego Dyrektorium Katechetycznego w wielu diecezjach wydano mniej lub bardziej szczegółowe instrukcje na temat przygotowań do bierzmowania. Powinny się one odbywać przez cały okres nauki w gimnazjum, czyli przez trzy lata (dotychczas trwały niespełna rok). Jednak w różnych diecezjach intensywność przygotowań w poszczególnych klasach jest różna - w niektórych klasa I to etap ewangelizacyjny, II - katechetyczny, a III - mistagogiczny czyli wprowadzający w poszczególne etapy sakramentu. Katecheci prowadzący grupy młodzieży przy parafii mają obowiązek zasięgnięcia opinii katechety szkolnego. Do bierzmowania nie może przystąpić osoba lekceważąca katechezę szkolną, chociażby gorliwie uczestniczyła w przygotowaniu parafialnym i odwrotnie.

Osoby dorosłe, które z różnych przyczyn, czasem obiektywnych i niezawinionych, a czasem z powodu własnego zaniedbania nie przyjęły jeszcze tego sakramenty, mogą i powinny to uczynić. Ceremonia bierzmowania w tym przypadku również musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem (znacznie krótszym, niż w przypadku uczniów) i pouczenie, aby przyjmujący sakrament zdawał sobie sprawę z tego, czym jest bierzmowanie i do czego zobowiązuje.

Sakrament bierzmowania

Podczas ceremonii następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jednocześnie jest to tzw. sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Szafarzami, mogącymi udzielać sakramentu bierzmowania są biskupi. W niektórych, rzadko spotykanych sytuacjach biskup może mianować szafarza nadzwyczajnego - wybranego przez siebie kapłana. W przypadku zagrożenia życia osoby, która wcześniej nie przyjęła tego sakramentu, może ją bierzmować dowolny ksiądz bez upoważnienia biskupa.

Bierzmowanie jest przyjmowane w obecności świadka (może nim zostać każdy), który kładzie prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Biskup namaszcza na czole znak krzyża świętego, a następnie wypowiada słowa "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Bierzmowani odmawiają odpowiednią formułę i wspólnie śpiewają Hymn do Ducha Świętego. Ceremonię kończy uroczyste pobłogosławienie biskupa, na ręce którego składane są podziękowania.

Podstawowym dokumentem ustawodawczym Kościoła katolickiego jest Kodeks prawa kanonicznego promulgowany 25 stycznia 1983 roku przez Jana Pawła II. 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 4
~Praktykujaca | 2021-04-19 22:08
Czy w tym roku odbeda sie bierzmowania i komunie?Czy tylko telefonicznie tak jak leczenia?Jeśli tylko telefonicznie to dziękuję i powiem krotko:HAŃBA!
~Ks. | 2020-04-18 03:58
Sakrament to Pieniądz, pod nazwą Bierzmowanie.
~kaja | 2014-03-22 15:33
Jaką formułę mówimy?! :O
~XxX ZaCzArOwAnA XxX | 2012-12-17 20:58
A ja nadal nie kapuje o co choo?!

Najnowsze porady