Jak odmawiać różaniec?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Odmawianie Różańca to modlitwa i medytacja w tym samym czasie. Każda z tajemnic skupia się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Pana Jezusa i jego matki Maryi. Dwadzieścia tajemnic podzielono dodatkowo na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Radosne:

 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest Matką Syna Bożego.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni.
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w Świątyni.

Tajemnica Bożej miłości: "Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16).

Tajemnice światła:

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

Całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest "światłością świata" (J 8, 12). Ten wymiar wyłania się szczególnie w latach życia publicznego, kiedy Pan Jezus głosił Ewangelię Królestwa.

Tajemnice bolesne:

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Ukoronowanie koroną z cierni.
 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Przeżywanie tajemnicy naszego Odkupienia, które dokonało się przez ofiarę Krzyża.

Tajemnice chwalebne:

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Maryi.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Wpatrzenie w uwielbionego Zbawiciela, przez którego i za którym dążymy do życia wiecznego. Spośród odkupionych Maryja pierwsza to życie wieczne w całej pełni już osiągnęła.

Tajemnice Różańca odmawia się następująco:

 • Poniedziałek (Tajemnice radosne);
 • Wtorek (Tajemnice bolesne);
 • Środa (Tajemnice chwalebne);
 • Czwartek (Tajemnice światła);
 • Piątek (Tajemnice bolesne);
 • Sobota (Tajemnice radosne);
 • Niedziela (Tajemnice chwalebne). 

Odmawianie Różańca

Wybieramy tajemnicę Różańca, którą pragniemy odmówić, pamiętając o odpowiednim dniu tygodnia. Przed przystąpieniem do modlitwy staramy się wyciszyć i skupić.

Początek

Żegnamy się - wykonujemy znak krzyża na piersi i mówimy: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

Na krzyżyku

Odmawiamy Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na paciorku (większym)

Ojcze Nasz: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Na kolejnych trzech paciorkach (mniejszych)

Zdrowaś Maryjo (na każdym małym paciorku, 3 razy): Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Przed dużym paciorkiem

Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tzw. modlitwę fatimską: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

Dla przykładu wybraliśmy Tajemnicę chwalebną.

Tajemnica 1

"Zmartwychwstanie Pana Jezusa" 

1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)

10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)

1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Tajemnica 2

"Wniebowstąpienie Pana Jezusa"

1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)

10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)

1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Tajemnica 3

"Zesłanie Ducha Świętego"

1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)

10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)

1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Tajemnica 4

"Wniebowzięcie Maryi"

1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)

10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)

1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Tajemnica 5

"Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi"

1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)

10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)

1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Na zakończenie

Pod Twoją Obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Żegnamy się - wykonujemy znak krzyża na piersi i mówimy: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. 

Odmawiające Różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia w Ewangelii, ale staramy się również naśladować postawę Jezusa i Maryi w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się grzechem, trudnościami i nałogami Różaniec jest swego rodzaju linią ratunkową. To modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy odmawiana jest wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i cały świat każdego dnia walczą z przytłaczającymi siłami zła, dlatego przed modlitwą różańcową powierzamy swoje intencje pod wstawiennictwo Maryi.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady