Jak wieszać flagę Polski

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Symbolem Polski jest biało-czerwona flaga. Ma kształt prostokąta, ale oprócz tradycyjnego wizerunku dopuszcza się umieszczenie godła polskiego na jej białej części. Przy eksponowaniu flagi państwowej obowiązują pewne zasady. Poniżej przedstawiamy dokładne wskazówki, jak i kiedy wieszać flagę Polski.

Jak prawidłowo eksponować flagę Polski?

Flaga Polski

 1. Przede wszystkim flaga musi być czysta i nie postrzępiona. Jej barwy nie mogą być wyblakłe.
 2. Na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od świtu do zmroku, a jeśli ma pozostać dłużej na maszcie - musi być dobrze oświetlona.
 3. Nie wywiesza się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej  i przy wyjątkowo silnym wietrze.
 4. Flaga nie może dotykać podłoża.
 5. Na fladze nie umieszcza się żadnych napisów ani rysunków.
 6. Zużytą flagę można niepublicznie spalić. Jeśli jej ekspozycja miała związek z ważnym wydarzeniem, należy przekazać ją do muzeum.

Najbardziej godnym miejscem dla flagi państwowej jest maszt pionowy lub skośny. Do innych sposobów jej eksponowania należy:

 • wywieszenie z okna na drążku prostopadłym do ściany budynku;
 • zawieszenie pionowo na linie umieszczonej nad ulicą między dwoma budynkami;
 • zatknięcie na drążku w skośnym uchwycie przymocowanym do ściany budynku, latarni ulicznej lub pojazdu komunikacji miejskiej;
 • umieszczenie na pręcie umocowanym do prawego błotnika samochodu (chorągiewka samochodowa);
 • niesienie na drzewcu w pochodzie;
 • umieszczenie na drzewcu, na specjalnej podstawie w sali lub gabinecie, a także na podium po prawej stronie mównicy;
 • umieszczenie na pręcie z podstawką i ustawienie na stole (flaga stolikowa);
 • umocowanie górnego skraju flagi do poziomej listwy w krytych obiektach sportowych.

Nie wszyscy mogą wywiesić flagę z godłem państwowym. Do umieszczenia wizerunku orła białego w koronie uprawnione są m.in.: przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, sądy, prokuratury i komornicy sądowi, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, cywilne lotniska i lądowiska, kapitanaty (bosmanaty) portów. Polskie statki morskie podnoszą flagę z godłem jako banderę. Flaga państwowa, wywieszona przed prywatną posesją powinna być gładka - bez godła.

Ceremoniał podnoszenia i składania flagi RP

 1. Uroczyste podniesienie flagi odbywa się publicznie z uroczystą i przy dźwiękach hymnu państwowego. Złożoną flagę rozwijają dwie osoby, po czym jedna z nich umocowuje ją do linki a druga trzyma część swobodną tak, by flaga nie dotykała podłoża. Osoba mocująca flagę, wciąga ją na maszt. Druga puszcza skraj części swobodnej dopiero wtedy, gdy ta znajdzie się na wysokości jej ramion.
 2. W czasie żałoby narodowej, flaga spuszczana jest do połowy masztu pionowego. Rano podnosi się ją na szczyt, po czym opuszcza do połowy wysokości masztu. Wieczorem podnosi się flagę na szczyt masztu, a po chwili opuszcza na dół i składa. Flaga na maszcie skośnym musi być opatrzona kirem.
 3. Flaga podnoszona jest na maszt energicznie, a opuszczana powoli.
 4. Po ściągnięciu flagi z masztu, zawsze trzeba ją złożyć.
 5. Na fladze zawieszonej pionowo, biały pas zawsze znajduje się z lewej strony. Jeśli flaga umocowana jest do ruchomego pręta poprzecznego, biały pas będzie przy maszcie. Jeśli zaś flaga jest nad jezdnią ulicy, biały pas będzie zawsze po stronie patrzących w kierunku rosnącej numeracji budynków.
 6. Na trumnie, flagę układa się tak by linia oddzielając obie barwy pokrywała się z wyimaginowaną linią dzielącą trumnę na pół wzdłuż jej długości. Biały pas flagi powinien znajdować się nad sercem zmarłego. Przed złożeniem trumny do grobu, flagę należy zdjąć, złożyć i wręczyć najbliższemu krewnemu osoby zmarłej bądź jej pełnomocnikowi.
 7. Wczasie uroczystości odsłonięcia pomnika lub tablicy pamiątkowej, nie można użyć flagi jako zasłony lub przykrycia.
 8. Na fladze nie należy kłaść żadnych przedmiotów, w tym kwiatów i wieńców.
 9. Flaga powinna być zawsze umieszczona na drzewcu i swobodnie powiewać.
 10. Flagą nie oddaje się honorów żadnemu znakowi lub osobie.
 11. Flagi państwowej nie używa się jako opakowania.

Eksponowanie flagi Polski z innymi flagami narodowymi

Flaga gospodarza zajmuje miejsce honorowe, czyli ma pierwszeństwo przed wszystkim innymi flagami. W przypadku flag jednostek samorządowych, flagi polskich samorządów mają pierwszeństwo przed flagami zagranicznych jednostek terytorialnych tego samego rzędu.

Flagi należy umieszczać zgodnie z następującą hierarchią:

 • flaga Polski,
 • flaga innego państwa,
 • flaga województwa,
 • flaga powiatu,
 • flaga gminy,
 • flaga Unii Europejskiej,
 • flaga organizacji ogólnopolskiej,
 • flaga organizacji międzynarodowej,
 • flaga służbowa (np.: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty);
 • flaga firmowa (np.: instytucji, organizacji uczelni, szkoły, klubu sportowego);
 • flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą).

W przypadku użycia flag więcej niż jednego obcego państwa, kolejność (po fladze RP) wyznaczają nazwy tych państw w języku polskim.

Flaga Polski na masztach pionowych

 1. Jeden maszt jest ustawiony przed budynkiem po tej stronie wejścia, która dla patrzącego na budynek jest stroną lewą.
 2. Dwa lub więcej masztów można rozmieścić w linii prostej wzdłuż fasady budynku lub prostopadle do niej, po jednej lub po obu stronach alei prowadzącej do głównego wejścia. Trzy lub więcej masztów można rozmieścić w półkolu, zaś 7 lub więcej masztów w kole. W centrum koła może znajdować się maszt przeznaczony dla flagi RP.
 3. Wszystkie maszty muszą mieć jednakową wysokość.
 4. Odległość między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu.
 5. Wszystkie flagi muszą być jednakowej szerokości (wysokości).
 6. Szerokość (wysokość) flagi nie może być mniejsza niż 1/6 i większa niż 1/4 wysokości masztu.
 7. Na każdym maszcie można podnieść tylko jedną flagę. 
 8. Jeśli flaga Polski jest eksponowana obok innych flag, wciąga się ją na maszt jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

Flagę wywiesza się dla uczczenia ważnych uroczystości, rocznic i świąt państwowych. 2 maja obchodzony jest dzień polskiej flagi.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady