Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie? Poradnik dla właściciela mieszkania

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Wynajęcie mieszkania wiąże się z pewnym ryzykiem - w końcu wpuszczamy do naszego mieszkania zazwyczaj obcą osobę. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę wynajmując swoje mieszkanie przed podpisaniem umowy najmu nieruchomości.

Umowa najmu mieszkania powinna być skonstruowana tak, by później nie było wątpliwości co do zapisów i ustaleń. Jest to bardzo ważne, gdyż dokument ten stanowi podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów.

Prawidłowo sporządzona umowa o wynajem mieszkania powinna zawierać minimum następujące elementy:

  • czas trwania (określony lub nieokreślony),
  • czynsz i inne opłaty (wysokość, termin zapłaty, odsetki za zwłokę),
  • wysokość kaucji i jej przeznaczenie,
  • prawa i obowiązki wynajmującego oraz najmującego mieszkanie,
  • warunki wypowiedzenia.

Podpisując umowę, poproś potencjalnego najemcę o wylegitymowanie się dwoma różnymi dokumentami, np.: dowodem osobistym i prawem jazdy. Dzięki temu zmaleje ryzyko posługiwania się fałszywym dokumentem.

Jako właściciel mieszkania powinieneś zadawać dużo pytań przyszłemu najemcy, m.in.: o jego sytuację materialną (możesz np. zażądać przedstawienia zaświadczenia o wysokości zarobków, aczkolwiek wiele osób może uznać to za zbyt poufną informację). Pamiętaj, że w przypadku niewypłacalności najemcy po Twojej stronie pojawi się sporo kosztów - od rachunków za media po koszty usunięcia ewentualnych zniszczeń w mieszkaniu.

Zachowaj stosunkowo krótkie okresy płatności - standardem są płatności miesięczne. Im dłuższy okres tym większe ryzyko, ponieważ jeżeli najemca Tobie nie zapłaci, kwota ta będzie znacznie wyższa, bo będzie dotyczyć dłuższego okresu.

Aby zlikwidować ryzyko powstania zaległości w płatnościach za media dobrze jest pilnować tego osobiście i rozliczać się z najemcą. Tam gdzie to jest możliwe dobrze byłoby, aby najemca podpisywał umowy bezpośrednio - niestety w przypadku mediów umowę zazwyczaj może podpisać tylko właściciel mieszkania.

Kaucja stanowi podstawowe zabezpieczenie przy wynajmie mieszkania, a jej wysokość nie powinna być niższa nić wartość jednomiesięcznego czynszu. Kaucję powinieneś otrzymać w momencie przekazania mieszkania najemcy. Pamiętaj, aby zwrócić ją (po potrąceniu należności z tytułu najmu) w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.

Aby mieć pewność, że najemca będzie należycie dbał o mieszkanie, w umowie powinieneś zapewnić sobie prawo do inspekcji nieruchomości. Oczywiście nie powinieneś wchodzić do wynajmowanego mieszkania bez zgody najemcy, ale znakomitą okazją do sprawdzenia stanu lokalu może być moment regulowania należności. Powinieneś rozważyć także, czy nie warto zastrzeć sobie prawa do sprawdzenia stanu lokalu już w umowie - oczywiście w umówionych z najemcą terminach.

Podstawą wydania nieruchomości jest protokół zdawczo-odbiorczy. Opisz w nim dokładnie stan techniczny mieszkania oraz jego wyposażenie. Dodatkowo możesz zrobić zdjęcia, nagrać je na płytę CD i dołączyć do protokołu.

O ile drobne naprawy obciążają najemcę, to już poważniejsze naprawy i remonty są obowiązkiem właściciela. Muszisz zapewnić sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, które pozwolą najemcy korzystać z wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania, windy, itp. Twoim obowiązkiem jest również utrzymanie budynku i jego otoczenia w dobrym stanie.

Jako wynajmujący mieszkanie, nie powinieneś unikać odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego. Przy ewentualnych kwestiach spornych z najemcą, będziesz mógł bez oporów skierować sprawę do sądu, w przeciwnym wypadku może to zostać wykorzystane przeciwko Tobie stając się przedmiotem szantażu ze strony najemcy.

Pamiętaj o ubezpieczeniu ruchomości znajdujących się w mieszkaniu. Często konflikty pomiędzy stronami wynikają ze źle skonstruowanej umowy, która zwykle jest przypadkowym szablonem nie zabezpieczającym w należytym stopniu żadnej ze stron. Przed jej podpisaniem powinniśmy poradzić się pośrednika lub prawnika.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.).

 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady