Jeżeli liczysz na większe zyski zainwestuj Twoje wolne środki pieniężne w fundusze inwestycyjne. Fundusze różnią się strategią, przedmiotem inwestycji i rynkami, na których działają. W zależności od akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu możesz inwestować środki w bezpieczne fundusze oparte o obligacje lub w agresywne i ryzykowne fundusze rynku akcji. Powierz swoje pieniądze profesjonalistom od inwestowania.

Expander

Fundusze inwestycyjne - Expander

 • bezpłatna opieka profesjonalnego Doradcy Finansowego
 • szczegółowa analiza możliwości inwestycyjnych w oparciu o różne strategie
 • bezpłatne porady ekspertów Expandera w okresie inwestowania
 • dobór najlepszych inwestycji w akcje, waluty, obligacje
Deutsche Bank Polska

Fundusz inwestycyjny - Deutsche Bank Polska

 • Inwestuj z Deutsche Bank i odbierz gwarantowaną premię nawet do 20 000 zł!
 • Gwarantowana wypłata premii do 30 kwietnia
 • 0zł opłaty wstępnej
 • Szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych
PKO TFI

TFI - PKO TFI

 • szeroki wachlarz rozwiązań inwestycyjnych
 • 0 zł za wejście i przejrzyste opłaty
 • liczne rozwiązania inwestycyjne dla każdego
 • bogaty wybór spośród polskich i zagranicznych funduszy
Union Investment

UniFundusze - Union Investment

 • Sprawdź, jakie korzyści daje Ci inwestowanie przez Internet
 • Zapewniamy wygodny dostęp do środków z każdego miejsca i o każdej porze
 • Nie płacisz prowizji ani opłat manipulacyjnych
 • Lokujesz pieniądze w sprawdzone, cenione na rynku subfundusze
Deutsche Bank Polska

Fundusz inwestycyjny - Deutsche Bank Polska

 • 0 zł opłaty wstępnej
 • nawet 20 000 zł cashbacku
 • szeroki wachlarz dostępnych funduszy w ramach promocji
Aviva

Fundusz oszczędnościowy - Aviva

 • Lokujemy do 100% aktywów funduszu Aviva Oszczędnosciowy w zagraniczny fundusz o globalnym zasięgu
 • Szansa na atrakcyjny zysk niezależnie od sytuacji rynkowej
 • Nie stawiasz wszystkiego na jedna kartę
Noble Bank

Fundusz inwestycyjny - Noble Bank

 • najpopularniejsza forma lokowania kapitału
 • stabilny wzrost wartości portfela inwestycyjnego
 • lepsze zarządzanie kapitałem i minimalizacja ryzyka
 • najlepsze fundusze w zasięgu ręki
NN Investment Partners

Fundusze inwestycyjne - NN Investment Partners

 • możesz inwestować w fundusze inwestycyjne
 • odkładać na emeryturę w ramach IKE
 • odkładać na emeryturę w ramach IKZE
 • sprawdź już dziś!
iForex

Rachunek forex - iForex

 • Poznaj nowy sposób na zarabianie online
 • Odbierz bezpłatny podręcznik
 • Dowiedz się jak zostać handlowcem
 • Chciałbyś handlować 40,000 inwestując przy tym tylko 100? odkryj zalety dźwigni
NN Investment Partners

IKZE - NN Investment Partners

 • możesz inwestować w fundusze inwestycyjne
 • odkładać na emeryturę w ramach IKZE
 • wpłata już od 50 zł
 • sprawdź już dziś!
Expander

PZU FIZ Akord - Expander

 • Stopa zwrotu od początku funduszu 12,12%
 • Fundusz absolutnej stopy zwrotu - pozwala generować zyski niezależnie od koniunktury.
 • Unikalna strategia inwestycyjna, zarówno pod względem konstrukcji, jak i dopuszczalnych lokat.
 • Rygorystyczne podejście do ryzyka. Wykorzystanie wielu mechanizmów ograniczających ryzyko.
Union Investment

UniLokata Plus - Union Investment

 • Cel inwestycyjny na 2017 r. to 2-2,3%
 • 1% zysku przy wpłacie 10 tys. lub 100 tys. na 100 dni ponad to co wypracuje fundusz,
 • niskie ryzyko inwestycyjne, zapoznaj się z notą prawną na stronie unilokataplus.pl
 • stopa zwrotu 7,23 w ciągu 36 miesięcy (dane na 30.12.2016r.)
Union Investment

Fundusz walutowy UniDolar - Union Investment

 • zapewnia swobodę wpłat i wypłat bez utraty odsetek
 • min. Wpłata 1000 USD
 • niskie ryzyko inwestycyjne
 • stopa zwrotu 1,35% w ciągu 12 miesięcy (dane na 01.03. 2016r.)

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Cel inwestycyjny funduszy pieniężnych i dłużnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. na 2016 r. to 23%. Przedstawione prognozy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Przyznana uczestnikom promocji nagroda określona w artykule 2 pkt 4 regulaminu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Koszt podatku zostanie poniesiony przez organizatora. Organizator programu naliczy i pobierze podatek dochodowy od osób fizycznych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.

KBC TFI

Fundusze inwestycyjne - KBC TFI

 • KBC jak zostać artystą w inwestowaniu?
 • Zapisz się na newsletter,
 • aby regularnie otrzymywać bezpłatnie
 • wartościową wiedzę ekspertów.
IQmoney

Produkt inwestycyjny 5% - IQmoney

 • IQ Money nowoczesna platforma inwestycyjna
 • SuperLokator - Robot inwestujący w najlepsze lokaty Bankowe
 • Gwarantowane 5% zysku w pierwszym miesiącu
PZU

TFI PZU - PZU

 • brak opłat dystrybucyjnych
 • niska opłata za zarządzanie
 • proste i przyjemne zarządzanie funduszem
 • pomocnik ułatwiający wybór produktu

Zacznij inwestować już od 100 zł
Nowa platforma inwestycyjna inPZU

Wpłacaj i wypłacaj w dowolnej chwili
Nowa platforma inwestycyjna inPZU

Jedna z najniższych opłat na rynku
Nowa platforma inwestycyjna inPZU

AXA Polska

Emerytura z AXA TFI - AXA Polska

 • Zadbaj o swoją przyszłość z AXA
 • Nie czekaj! Złóż IKZE z AXA i odlicz nawet 1706 zł podatku za 2018
 • Zyskaj dodatkowe 200 zł na rejestr