Lokaty strukturyzowane to produkty finansowe, które powstają w wyniku połączenia paru produktów finansowych w jednym, których podstawę stanowi bezpieczna lokata. W ramach lokat strukturyzowanych może wystąpić także polisa ubezpieczniowa, fundusze inwestycyjne oraz inne produkty finansowe.

Expander

Produkty strukturyzowane - Expander

  • potencjał zysku wyższy niż na lokatach bankowych
  • do 100% gwarancji kapitału
  • połączenie bezpieczeństwa z wysokim potencjałem zysku
  • dostęp do międzynarodowych rynków inwestycyjnych