Kredyt odnawialny to jedna z najwygodniejszych form kredytowania swoich wydatków. Kredyt odnawialny zazwyczaj otwierany jest w ramach Twojego rachunku i pozwala Tobie na korzystanie z dodatkowych środków w dowolnym momencie i wysokości w ramach przyznanego limitu. Musisz spłacać co miesiąc tylko określony procent wykorzystanego zadłużenia, a odsetki naliczane są tylko od wykorzystanego w danym momencie limitu.

mBank

Kredyt odnawialny - mBank

  • dostępny w dowolnym terminie i w dowolny sposób
  • swobodne korzystanie z przyznanego limitu jak z własnych środków na rachunku
  • pełna kontrola spłaty i wykorzystania kredytu 24 h na dobę poprzez eKONTO
Vanquis Bank

Kredyt odnawialny - Vanquis Bank

  • Limit początkowy do 5500 zł
  • Bez dokumentów potwierdzających dochód
    dla limitów do 3300 zł
  • Umowę podpisujesz raz, korzystasz zawsze kiedy potrzebujesz

Otrzymanie kredytu odnawialnego oraz jego wysokość uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Vanquis Bank Limited jest instytucją kredytową utworzoną w 2002 r. za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Wielkiej Brytanii i mającą swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, prowadzącą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Oddział, nadzorowaną przez właściwe władze nadzorcze Wielkiej Brytanii i nienadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141c ust. 2 i 141a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.). W Polsce Bank działa poprzez swój Oddział, stosownie do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 r.