Jak spędzać czas na emeryturze?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Sposób spędzania czasu na emeryturze zależy od wielu czynników, w szczególności materialnych i zdrowotnych. Przejście na emeryturę zawsze związane jest ze zmianą trybu życia i większą ilością wolnego czasu. Można na nowo układać relacje z rodziną, przyjaciółmi lub szerszym gronem społecznym. Wielu seniorów utrzymuje kontakty z byłymi współpracownikami, kontynuuje hobby albo realizuje funkcje społeczne. Oto wskazówki, jak spędzać czas na emeryturze.

Aktywność rodzinna

Dla wielu osób, przejście na emeryturę oznacza stopniowe wycofywanie się z życia zawodowego i społecznego przy jednoczesnej aktywności w rodzinie (pełnienie roli dziadków). Pojawienie się wnuków jest zawsze czymś wyjątkowym - nie tylko przypomnieniem dzieciństwa, ale też przedłużeniem istnienia rodziny i symbolem trwałości. Kontakt z wnukami zaspokaja potrzebę miłości, zwłaszcza w przypadku seniorek. Starsi ludzi mogą z powodzeniem pełnić funkcje wychowawcze i podtrzymywać tradycje rodzinne.

Aktywność umysłowa

Praca umysłowa (samokształcenie) zapobiega otępieniu człowieka na starość - absorbuje jego uwagę, myślenie i wyobraźnię. Do najpopularniejszych zajęć emerytów należą: krzyżówki i zagadki umysłowe, gry towarzyskie (np.: szachy), książki, robótki ręczne, kolekcjonerstwo, itp.

Aktywność wypoczynkowa

To zajęcia połączone ze świadomością rzeczowych korzyści, ale pełnione z poczuciem swobody. Aktywność wypoczynkowa łączy się z pracami amatorskimi, np.: w przydomowym ogródku albo na działce. Własny kawałek umożliwia realizację przyjemnych zajęć, pochłaniając człowieka bez reszty - posiadanie działki związane jest bowiem z bezustanną aktywnością.

Aktywność społeczna

Emeryt może podejmować ją z konieczności lub dobrowolnie. Są to różnego rodzaju zaangażowania społeczne w stowarzyszeniach, klubach, a także akcjach opieki i pomocy. Zazwyczaj jest to działalność bezinteresowna (honorowa).

Najważniejszym celem klubów seniora jest umożliwienie korzystnego i przyjemnego spędzenia wolnego czasu oraz zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych oraz budzenie nowych zainteresowań. Seniorzy chętnie uczestniczą w zajęciach wypoczynkowo-rozrywkowych, do których należą: gry stolikowe, oglądanie telewizji, czytanie gazet, rozwiązywanie krzyżówek, prowadzenie rozmów, itp. W każdym klubie seniora uprawia się jakąś formę robót ręcznych i majsterkowania, np.: modelarstwo, krawiectwo, hafciarstwo, fotografikę czy ogrodnictwo. Organizowane są również uroczyste imprezy z okazji świąt czy urodzin członków klubu.

Aby nauczyć się dostrzegać nie tylko ciemne, ale i jasne strony w schyłkowym okresie życia, warto uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem działania takiej placówki jest poprawa jakości życia osób starszych, głównie poprzez: wyrabianie umiejętności współżycia z różnymi ludźmi, właściwego korzystania z pomocy w różnych okolicznościach, samokontroli i samodyscypliny w codziennym postępowaniu, a także podtrzymywanie dawnych i nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich.

W programie Uniwersytetu Trzeciego Wieku znajdują się m.in.:

  • wykłady, seminaria i konwersatoria;
  • lektoraty języków obcych;
  • koła zainteresowań;
  • kluby tematyczne;
  • warsztaty artystyczne;
  • zajęcia ruchowe, rekreacyjne oraz rehabilitacyjne;
  • imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe;,
  • kursy, szkolenia i poradnictwo; 
  • wyjazdy, wczasy, rekreacja seniorów.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady