Dofinansowanie 2012 - czyli jak uzyskać dotacje unijną dla przedsiębiorców

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

W 2012 roku dotacje unijne dla firm realizowane są w ramach dwóch Programów Operacyjnych: Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Poniżej piszemy, jak uzyskać dofinansowanie ze środków UE.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dotacje dla firm dostępne są w ramach następujących działań:

 • działanie 4.3 Kredyt Technologiczny;
 • działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki;
 • działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym;
 • działanie 6.1 Paszport do eksportu;
 • działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;
 • działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B;
 • działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili";
 • poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP;
 • poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej;
 • poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Podobnie, jak w latach poprzednich program skierowany jest do przedsiębiorców zamierzających realizować projekty innowacyjne połączone z badaniami, rozwojem i nowoczesnymi technologiami.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. Podstawową zasadą w poszukiwaniu funduszy unijnych jest sprawdzenie dostępnych działań - należy dowiedzieć się z jakich programów firma może korzystać. Drugim krokiem jest analiza wymaganych kryteriów - aby otrzymać pomoc, trzeba je spełnić. Przed napisaniem wniosku, warto przeczytać wytyczne do danego działania oraz sprawdzić termin i miejsce składania podań.
 2. Do wniosku o dofinansowanie ze środków UE należy dołączyć wiele dokumentów i oświadczeń. Tego typu czynności należy wykonywać starannie i bardzo dokładnie - brak pieczątki, jednego podpisu czy załącznika może skutkować unieważnieniem wniosku.
 3. Należy wystrzegać się niezgodności sum kontrolnych wersji papierowej z elektroniczną (jako ciąg liczb występuje na każdej stronie wniosku). Przy każdej weryfikacji wprowadzonej do generatora wniosków taka suma ulega zmianie, dlatego trzeba sprawdzić czy ostateczne wersje wniosku mają zgodne sumy kontrolne - ich niezgodność powoduje natychmiastowe odrzucenie dokumentu. Wniosek może zostać unieważniony również z powodu niezgodności projektu z celem oraz zakresem danego działania, a także niewykonalności technicznej wniosku, dołączeniu nieaktualnych zaświadczeń czy nieprawidłowości w podpisach.
 4. Wszystkie pola muszą być dokładnie wypełnione w programie Generator Wniosku. Korzystanie z innych aplikacji powoduje odrzucenie wniosku. Biznesplan dołącza się zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Tytuł projektu nie jest weryfikowany merytorycznie, ale mimo to powinien być zwięzły i odnosić się do działań w nim zaplanowanych - nazwa umieszczana jest bowiem na plakatach, ulotkach oraz innych materiałach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.
 5. Wskazując wartość projektu, należy ujednolicić walutę i podawać ją w "złotówkach". Istotną rolę odgrywa również uporządkowany opis poszczególnych działań. Na koniec trzeba uzasadnić wniosek w kwestii realizacji działań inwestycyjnych - zgodność celów projektu musi pokrywać się z celami mechanizmów finansowych.

Składając wniosek o dotację unijną warto uzbroić się w cierpliwość, gdyż cała procedura może trwać nawet kilka miesięcy.

Sub bbnautFlash_FSCommand(ByVal command, ByVal args) call bbnautFlash_DoFSCommand(command, args) end sub

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady