Kapitał zakładowy przy sp. z o.o. - wpłaty i aport

mee1  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych przy zgłoszeniu spółki należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione przez wszystkich wspólników (art. 167, par. 1, pkt 2).  

Zgodnie z art. 166, par. 1, pkt. 7 należy przy zgłoszeniu spółki zaznaczyć fakt wniesienia do spółki aportu. Szczegółowe informacje na temat aportu powinny był zawarte w umowie spółki. Są to: przedmiot wkładu oraz osoba wspólnika wnoszącego, a także liczba i wartość nominalna objętych udziałów (art. 158, par. 1).

W przypadku aportu w spółce z o.o. można szacować średnią cenę rynkową aportu. Konsekwencje zawyżenia przedmiotu wnoszonego do spółki definiuje art. 175 Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z tym artykułem, wspólnik który wniósł aport o zawyżonej wartości, jest zobowiązany do wyrównania spółce brakującej wartości.

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego (kodeks nie definiuje pojęcia aportu), zdolność aportowa przysługuje rzeczom oraz prawom majatkowym. Bowiem przedmiotem wkładu niepieniężnego może być wszystko, co nie będąc pieniądzem, posiada wartość ekonomiczną.

Polecam stronę podatkową firmy Difin na temat założenia spółki z o.o.

Polecane strony

Difin FK - Poradnik FK
Informacje na temat podatków, rachunkowości, ZUS, płac

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady