Samochód w firmie - jakie wydatki związane z samochodem stanowią koszt uzyskania przychodu?

zaba  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 2)
Ważne są tutaj nastepujące paragrafy ustawy o PDOF: 22.1, 22.8, 22a.1 i 23.

Art. 22.1. Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23,

Art. 22.8. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23,

Art. 22a.1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty

Jeśli samochód znajduje się w ewidencji środków trwałych, to do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszystkie wydatki związane z  eksploatacją, z zachowaniem ograniczenia dot. wysokości odpisów amortyzacyjnych i składek na ubezpieczenia.

Jeżeli samochód nie znajduje się na stanie środków trwałych, to koszt uzyskania przychodu stanowić będzie kwota wynikająca z pomnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za kilometr określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (np. 01.01.2005 do teraz obowiązuje stawka za samochód z silnikiekm poniżej 900 cm3 -> 1 km=0,4894 PLN, pow. 900 cm3 -> 1 km=0,7846 PLN).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady