Jakie obowiązują terminy wypowiedzenia umowy o pracę?

rbrys  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 4)

Termin wypowiedzenia umowy o pracę zależy przede od rodzaju zawartej umowy, czasu pracy oraz od innych ustaleń które mogą być zawarte w umowie (której jednak muszą być zgodne z przepisami prawa).

Wszystkie możliwości można sprowadzić do:

1. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
Jeżeli umowa nie określa dłuższych okresów wypowiedzenia, to w zależności od czasu pracy (u danego pracodawcy) wynoszą one odpowiednio:

  • 2 tygodnie -  jeżeli okres pracy jest nie dłuższy niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc - jeżeli okres pracy jest dłuższy niż 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata
  • 3 miesiące - jeżeli okres pracy jest dłuższy niż 3 lata

Okres pracy odnosi się do nieprzerwanej pracy u tego pracodawcy, z którym następuje wypowiedzenie umowy. Specyficznym przypadkiem jest sytuacja zachowania ciągłości zatrudnienia w przypadku np. przejęcia firmy przez inną - liczy się wtedy łączny czas pracy w poprzedniej i obecnej firmie.

2. Umowa na czas określony
Umowa taka może zostać wypowiedziana tylko jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz w umowie dopuszczono taką możliwość. W takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. 

3. Umowa na okres próbny

  • 3 dni robocze -  jeżeli okres próbny jest nie dłuższy niż 2 tygodnie
  • 1 tydzień - jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie ale krótszy niż  3 miesiące
  • 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Warto także pamiętać, że strony mogą zgodzić się co do krótszego okresu wypowiedzenia. Porozumienie (za obopólną zgodą) skracające okres wypowiedzenia może zostać zawarte już po złożeniu wypowiedzenia.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz: