Z zgodnie z kodeksem pracy mogę otrzymać wypowiedzenie sms-em?

rbrys  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 1)

Zgodnie z polskimi przepisami wypowiedzenie musi spełniać określone wymogi - wymóg numer jeden, to że musi mieć formę pisemną.  Nie może to być sms.

Dodatkowo wypowiedzenie umowy o pracę w przypadku gdy umowa wypowiadana jest przez pracodawcę powinno zawierać:

  • datę wypowiedzenia
  • przez kogo jest kierowane (oznaczenie firmy),
  • do kogo jest kierowane (wskazanie osoby)
  • odniesienie do umowy o pracę
  • treść wypowiedzenia ujmujące (w przypadku umowy na czas nieokreślony) konkretne powody wypowiedzenia oraz informację o prawo odwołania się do stosownego sądu

Dodatkowo wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do rąk pracownika, a jego odbiór i zapoznanie się z treścią pokwitowane. Ewentualnie wypowiedzenie można wysłać listem poleconym.

 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz: