Przysługujące dni urlopu - w jaki sposób wyliczyć jego wymiar?

mittal  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 2)
Zgodnie z art. 154 KP minimalny wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony przez okres krótszy niż 10 lat, a 26 dni, jeżeli przez okres dłuższy niż 10 lat.

Pracownik podejmujący pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu.

Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Dlatego warto przeliczyć urlop na godziny w odniesieniu do pracowników pracujących w innym niż 8 godzinnym wymiarze czasu pracy.

Kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do części etatu.

Zatem pracownik zatrudniony na 1/2 etatu ma urlop w wymiarze 10 lub 13 dni, zatrudniony na 3/4 etatu 15 dni lub 20 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady