Jak zarejestrować w Polsce dziecko urodzone za granicą?

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Dziecko urodzone za granicą można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce, jednego z rodziców. A w przypadku braku ostatniego miejsca zamieszkania - w USC m.st. Warszawy.

Rejestracja dziecka w polskim USC następuje poprzez:

  • wpisanie zagranicznego aktu urodzenia;
  • odtworzenie aktu urodzenia, jeśli nie ma możliwości uzyskania zagranicznego odpisu aktu urodzenia;
  • zarejestrowanie urodzenia, jeśli nie zostało ono zgłoszone za granicą.

Akt urodzenia dziecka można zarejestrować osobiście lub za pośrednictwem najbliższej rodziny albo innej osoby upoważnionej (konieczne jest wówczas pełnomocnictwo). Rejestracją aktu urodzenia może również zająć się konsulat. W przypadku rejestracji dziecka bezpośrednio w polskim USC, skraca się czas oczekiwania na wydanie odpisu aktu urodzenia, a koszty postępowania są niższe.

Do wniosku o rejestrację zagranicznego aktu urodzenia należy dołączyć:

  1. Dokument zagraniczny (oryginalny odpis zagranicznego aktu urodzenia) wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie później niż w ciągu 3 dni od chwili złożenia wniosku) - nie dotyczy przypadków, w których wniosek składany jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Jeśli w zagranicznym odpisie aktu urodzenia brakuje niektórych danych wymaganych przez polskie prawo (np.: nazwiska rodowego rodziców) lub jeśli dokument zawiera oczywiste błędy pisarskie, kierownik USC może dokonać ich sprostowania bądź uzupełnienia. Do wniosku dołącza się wówczas odpisy aktów stanu cywilnego rodziców: odpis aktu małżeństwa lub odpisy aktów urodzeń.

Warto pamiętać, że istnieje możliwość otrzymania za granicą świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (odpowiednik polskiego "becikowego").

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~Bożenna | 2012-07-04 14:23
Z jakich przepisów wynika, że akt urodzenia możemy zarejestrować osobiście, za pośrednictwem najbliższej rodziny albo innej osoby upoważnionej (konieczne będzie wówczas pełnomocnictwo). Podstawa prawna - art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264) nie mówi o tym. Jest to dla mnie bardzo istotne, ponieważ chciałabym zarejestrować w Polsce wnuczkę urodzona w UK, a urzędniczka w USC twierdzi, iż mogą to zrobić tylko rodzice (obydwoje muszą stawić się w USC) to samo mówi urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Problemem jest przyjazd do Polski w tej sprawie, jak też wizyta w konsulacie. Niejednokrotnie czytałam o możliwości załatwienia takiej sprawy za pośrednictwem bliskiej rodziny, jest to logiczne, ale z jakich przepisów wynika? Dziękuję

Najnowsze porady