Nowa ustawa o kredycie konsumenckim - od 18 grudnia 2011 r.

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

W dniu 18 grudnia 2011 roku weszła w życie nowa Ustawa o kredycie konsumenckim. Do Ustawy muszą dostosować się wszystkie instytucje finansowe (w tym parabanki i SKOK-i).

Dzięki nowym regulacjom można zaciągać kredyty, o wartości do 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w obcej walucie (w innych krajach UE). W poprzedniej Ustawie kwota ta wynosiła 80 000 zł.

Koszty kredytu

Zgodnie z nowymi przepisami, przestaje istnieć maksymalny próg 5% łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji, a także innych kosztów związanych z zaciąganiem kredytu konsumenckiego. Właściwie, w nowej Ustawie nie ma żadnego zapisu dotyczącego kosztów kredytu. Prowizja może teraz wynieść nawet 50%, dlatego należy porównywać oferty, aby wybrać tę najlepszą.

Formularz informacyjny

Wedle nowej Ustawy Formularz informacyjny ma zawierać podstawowe dane o kredycie, czyli: całkowitą kwotę do spłaty, koszty pożyczki, wysokość oprocentowania, niezbędne zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia, i inne. Informacje te pomogą konsumentom w podjęciu właściwej decyzji odnośnie kredytu. Bez trudu będą oni mogli porównywać oferty różnych przedsiębiorców, gdyż Formularz ten wprowadzą wszystkie państwa członkowskie. Formularz informacyjny pozwoli również uniknąć ryzyka poniesienia zbyt wygórowanych opłat.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Instytucje zajmujące się udzielaniem kredytów, mogą pobierać rekompensatę wówczas, gdy konsument spłaci pożyczkę wcześniej (prowizja nie może przekraczać 1% kwoty pozostałej do spłaty). Jeśli w umowie o kredyt zostały podane błędne informacje, konsument będzie mógł zwrócić kredyt bez płacenia odsetek i innych kosztów. Wprowadzona zmiana nie dotyczy jednak wszystkich kredytów. Ma zastosowanie jedynie do pożyczek o stałe stopie oprocentowania i tylko w przypadku, gdy spłacona przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 miesięcy określoną wartość (w Polsce jest to 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski", z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu).

Odstąpienie od umowy kredytu

Po otrzymaniu kredytu, pożyczkobiorca w ciągu 14 dni może go zwrócić bez podania przyczyny. W ciągu 30 dni od odstąpienia umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić kwotę otrzymanego kredytu wraz z odsetkami za tych kilka, kilkanaście dni. Kredytodawca natomiast nie może pobierać innych opłat z tego tytułu.

Kredyt pod hipotekę

Nowa Ustawa tylko w niewielkim stopniu obejmuje kredyty hipoteczne. Przed zawarciem umowy, instytucja finansowa musi udzielić pożyczkobiorcy informacji o: zasadach i terminach spłaty kredytu, całkowitej kwocie kredytu, a także wymaganym wkładzie własnym. Ponadto, w umowach o kredyt indeksowany w stosunku do waluty obcej, konsument musi otrzymać dane o sposobie i terminach ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, a także o zasadach przeliczania na walutę wypłaty i spłaty kredytu. Wszystkie te informacje kredytodawca przekazuje na Formularzu informacyjnym.

Materiały reklamowe

Obecnie duży nacisk kładzie się na sposób prezentowania informacji pożyczkobiorcom. Oferty kredytów będą teraz bardziej przejrzyste, a wybór konkretnej łatwiejszy. Oprócz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), konsument otrzyma pakiet szczegółowych informacji, w momencie podania przez kredytodawcę kosztów uzyskania pożyczki. Nowością, korzystną dla kredytobiorców jest wprowadzenie obowiązku oparcia przykładowego (reklamowanego) kredytu na realistycznych założeniach. Co prawda, wymóg publikowania RRSO w materiałach informacyjnych istniał wcześniej, jednak kwota ta często była sprytnie dopasowywana do symulacji pożyczki. Jeśli kredytodawca nie dostosuje się do m.in.: do wymogów informacyjnych, może zostać ukarany grzywną.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715 z późn. zm., dalej "nowa ustawa").

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz: