Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Kancelaria_Witkowski  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Co warte podkreślenia - może to nastąpić bez względu na wielkość, rodzaj i branżę prowadzonej działalności, sposobu opodatkowania czy rodzaju prowadzonej ewidencji. W niektórych przypadkach spółka z o.o. może być znacznie korzystniejsza niż jednoosobowa działalność, to wielu przedsiębiorców decyduje się na taki krok. W jakich sytuacjach jest to zmiana korzystna i jak można jej dokonać? Oto kilka podstawowych informacji.

Korzyści wynikające z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
Przekształcenie formy działalności w spółkę z o.o. to dobre rozwiązanie dla dużej jednoosobowej firmy, której właściciel rozważa prowadzenie działalności we współpracy z innymi osobami. Główną zaletą takiego rozwiązania jest zmiana warunków odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności. W tym przypadku to sama spółka z o.o. (a nie jej wspólnicy) odpowiada za swoje potencjalne długi - jako odrębny podmiot prawny. Dopiero gdy egzekucja z majątku spółki nie jest skuteczna, to za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. To sprawia, iż odpowiedzialność własnym majątkiem za długi firmy jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku działalności jednoosobowej. Jednak to nie wszystko.

Spółka z o.o. posiada także inne plusy, a mianowicie:
- możliwość pozyskania dodatkowego kapitału (od nowych wspólników),
- większy prestiż na rynku finansowym,
- możliwość kolejnego przekształcenie spółki w celu optymalizacji podatkowej.
Nie bez znaczenia jest także fakt, iż spółka z o.o. umożliwia kontynuowanie działalności przez spadkobierców po śmierci udziałowca - co jest bardzo utrudnione w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Sposoby przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej może odbyć się na trzy sposoby:

1) Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. zgodnie z Kodeksem spółek handlowych
Pierwsze z proponowanych rozwiązań gwarantuje kontynuowanie wszelkich praw i obowiązków przekształconego przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, iż przekształcona firma posiada dotychczasowe koncesje, zezwolenia i ulgi, a podpisane wcześniej umowy z kontrahentami zachowują swoją ważność. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż takie rozwiązanie umożliwia przekształcenie jednoosobowej działalności jedynie w jednoosobową spółkę kapitałową (przy czym nie ma przeciwwskazań, aby w trakcie jej funkcjonowania poszerzyć grono wspólników). Dodatkowo jest to proces czasochłonny i kosztowny, który wymaga złożenia szeregu dokumentów (często poświadczonych notarialnie).


2. Założenie spółki z o.o. i przeniesienie do niej majątku
Innym sposobem na zmianę formy prowadzenia działalności jest założenie spółki z o.o. i przeniesienie do niej majątku. Może odbyć się to na drodze aportu (gdy nie trzeba przenosić żadnych koncesji lub zezwoleń) bądź sprzedaży prowadzonego przedsiębiorstwa na rzecz spółki. Każda z tych form jest stosunkowo kosztowna i wymaga skomplikowanych procedur.

3. Likwidacja dotychczasowej działalności i założenie spółki z o.o.
Ostatnim rozwiązaniem w zakresie zmiany formy działalności jest zlikwidowanie jednoosobowej działalności i założenie spółki z o.o., do której zostanie wniesiony określony majątek. W tym przypadku należy pamiętać o tym, iż nowa firma  będzie zupełnie nowym podmiotem, która musi podpisać nowe umowy i kontrakty oraz zdobyć nowe zezwolenia bądź koncesje. Takie rozwiązanie może się też wiązać z pewną przerwą w prowadzeniu działalności.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. to zazwyczaj rozwiązanie korzystne, ale też czasochłonne, kosztowne i wymagające dopełnienia wielu formalności. Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji warto wszystko przeanalizować, a przy realizowaniu zmiany - zachować wszelkie środki ostrożności.

Polecane strony

Kancelaria Radcy Prawnego Wiesław Witkowski
Profsjonalne porady porady prawne w zakresie wszystkich dziedzin prawa dla Klientów prywatnych i biznesowych.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady