Bezpieczne odśnieżanie dachów – co musisz wiedzieć?

ropeserwis  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Mariaż dachu i śniegu to z jednej strony szansa na piękne, warte zapamiętania widoki, ale z drugiej – malownicza pokrywa śnieżna zalegająca na naszym dachu stwarza również zagrożenie dla konstrukcji budynku i bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu. Dlatego też właściciele oraz zarządcy wszystkich obiektów budowlanych mają obowiązek odśnieżania dachów.

 

Dachy płaskie i dachy strome

Odśnieżanie dachów kwalifikowane jest jako praca na wysokościach, dlatego zalecane jest przy tym stosowanie jak największej ilości środków bezpieczeństwa. Przy wykonywaniu tej czynności nie istnieje coś takiego jak przesadna ostrożność, a niedbalstwo może doprowadzić do tragicznych skutków.

Przepisy klasyfikują i wyróżniają dwa podstawowe typy dachów, w zależności od kąta ich nachylenia:

  • dachy płaskie – takie, w których nachylenie połaci dachowej jest mniejsze niż 20°,
  • dachy strome – o stopniu nachylenia większym niż 20°.

Nachylenie połaci dachu mierzy się na odcinku 1 metra, który to odcinek wyznaczamy poziomo na ścianie szczytowej domu, a następnie mierzymy odległość od jego obu końców do połaci i odejmujemy wynik większy od mniejszego. Uzyskujemy wtedy wartość tzw. wzniesienia dachu, mierzoną w stopniach. Np. dla wartości 25 cm nachylenie połaci wynosić będzie 14°.

Im dach bardziej stromy, tym jego odśnieżanie staje się trudniejsze, wymagająć użycia specjalnego sprzętu alpinistycznego i zwiększonych środków ostrożności.

Zabezpieczenia przy odśnieżaniu dachów

Dobór metody odśnieżania i środków zabezpieczenia zależy przede wszystkim od typu dachu. O ile odśnieżanie dachów płaskich mogą przeprowadzać osoby niewykwalifikowane (o ile posiadają aktualne szkolenie BHP i badania lekarskie ze wskazaniem na możliwość pracy na wysokościach), to w przypadku dachów stromych powinno się tą czynność zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Najważniejsze jest zabezpieczenie osób wykonujących pracę przed upadkiem, potknięciami i pośliźnięciem się. Służą temu tzw. środki ochrony indywidualnej. W przypadku pracy przy odśnieżaniu dachów będą to:

  • kask,
  • rękawice,
  • odzież ochronna, chroniąca przed zbytnim poceniem się oraz wilgocią
  • obuwie antypoślizgowe,
  • oprzyrządowanie alpinistyczne (uprzęże, liny, przyrządy asekuracyjne).

W przypadku odśnieżania dachów płaskich zasady bezpieczeństwa nakazują zabezpieczenie się przed upadkiem przy wykorzystaniu lin i uprzęży w miejscach szczególnie niebezpiecznych, takich jak krawędzie dachu, otwory dachowe, miejsca o osłabionej konstrukcji lub uszkodzone, świetliki dachowe czy klapy dymowe. Z kolei praca na dachach stromych wymaga zabezpieczenia przez cały czas jej trwania.

Niektóre dachy są specjalnie dostosowane do tego, aby zabezpieczyć osoby wykonujące na nich prace, poprzez zastosowanie tak zwanych stałych systemów asekuracyjnych, składających się np. ze specjalnych palików z uchem, umieszczonych na powierzchni dachowej, które są punktami zakotwienia dla pracownika. Można również używać przenośnych systemów zabezpieczeń, takich jak balustrady czy siatki zabezpieczające.

Obowiązkowe jest również zabezpieczenie terenu bezpośrednio przylegającego do budynku, na którym będą przeprowadzane prace. Normy mówią tu o odgrodzeniu terenu o szerokości równej 1/10 szerokości budynku, nie mniejszej jednak niż 6 metrów. Jeśli brak ku temu możliwości, należy podjąć inne środki ostrożności, np. zagrodzić chodnik czy zablokować pas ruchu na drodze położonej przy budynku.

 

Podstawową zasadą przy wykonywaniu ryzykownych prac, takich jak odśnieżanie dachów, jest przede wszystkim, pomijając użycie odpowiedniego sprzętu i znajomość zasad bezpieczeństwa, ostrożność i wyobraźnia – bez prawidłowego przewidywania możliwych skutków swoich działań niemożliwe jest osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy pracy.

Polecane strony

Odśnieżanie dachów
Profesjonalne prace wysokościowe Rope Serwis

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady